Tờ trình khen thưởng ngành giáo dục

Tờ trình khen thưởng ngành giáo dục

CHÍNH PHỦ
BỘ GIÁO DỤC
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng ngành giáo dục

Kính gửi: – Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng nước CHXHCNVN

Tôi tên là: ………………………..

Chức vụ: ……………….

Đơn vị hoạt động: ……………………..

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hôm nay, tôi xin đệ trình tờ đơn này với lý do, mục đích như sau:

Trong thời gian vừa qua, khi cả nước đang gồng mình chống chọi đại dịch COVID – 19, ngành giáo dục dù đã bị ảnh hưởng nhưng đánh giá lại kết quả cả năm, ngành giáo dục đã có những cải tiến đáng chú ý và đem lại hiệu ứng tích cực từ phía người dân. Cá nhân tôi khi trực tiếp thực hiện công việc trong ngành giáo dục thấy rằng, trong thời gian qua sự cố gắng của cả ngành để đảm bảo cho việc giáo dục của các cấp được tiếp tục trong thời điểm cách ly toàn bộ cả nước.

Các thành tựu đạt được:……………………………….

Với lý do như vậy, tôi xin đề nghị Chính phủ khen thưởng cho những đóng góp xuất sắc của cả ngành giáo dục. Việc khen thưởng này cũng là một tấm gương, khích lệ tinh thần của các cán bộ, viên chức, nhân viên trong ngành giáo dục nói riêng, các ban ngành khác trong bộ máy nói chung, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, năng động hơn cho Chính phủ.

Trân trọng kính trình!  

Nơi nhận:                                                                       NGƯỜI LÀM ĐƠN

– Như trên;                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com