Tờ trình đề nghị xếp loại chi bộ

Tờ trình đề nghị xếp loại chi bộ

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Q.HÀ ĐÔNG
Số:…/…/TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI CHI BỘ

Kính gửi: Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

          Căn cứ Công văn hướng dẫn số…. ngày…..của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại thi đua các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội;

          Căn cứ Hội nghị của Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo Q. Hà Đông về tổng kết công tác và thi đua của các chi bộ trong năm 2020-2021.

          Ban thường vụ Chi bộ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông gửi tờ trình đề nghị Ban thường vụ Đảng bộ Sở giáo dục&Đào tạo TP. Hà Nội xem xét đánh giá xếp loại Chi bộ thông qua kết quả công tác và thi đua mà Chi bộ đã đạt được trong năm 2020-2021.

          Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
– Thường trực Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
– Lưu VP
TM CHI BỘ PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG BÍ THƯ  
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com