Biên bản bầu hội đồng tự quản của lớp

Biên bản bầu hội đồng tự quản của lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

BIÊN BẢN BẦU HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN CỦA LỚP

  • Căn cứ theo nội quy trường …………….
  • Căn cứ theo nội quy lớp ……………….
  • Căn cứ theo quyết định ………….của Hội đồng nhà trường…….ban hành về hoạt động của lớp.

Hôm nay, ngày …..tháng……..năm 20………,các thành viên tham gia bao gồm:

I. Thành phần tham gia:

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp …..: Cô…………………

2. Trưởng ban tổ chức bầu cử: Đoàn viên…………..

3. Phó ban tổ chức bầu cử: Đoàn viên…………..

4. Thư ký tổ chức bầu cử: Đoàn viên………….

Và … thành viên của chi đội…………………………………

 Theo chỉ thị của hội đồng nhà trường……………, hôm này chi đoàn …….tổ chức bầu cử hội đồng tự quản của lớp……

II. Nội dung cuộc bầu cử:

– Hoạt động bầu cử tiến hành theo 3 bước:

+ Bước 1: Trưởng ban bầu cử lên đọc chỉ thị của hội đồng nhà trường, nêu nội dung và mục đích cuộc bầu cử hôm nay

+ Bước 2: Các ứng cử viên lên thuyết trình, đưa ra phương hướng mục tiêu rõ ràng. Sau đó các thành ciên tỏng lớp…..tiến hành bỏ phiếu kín, lực chọn ứng cử viên xứng đáng với các vị trí trong hội đồng tự quản của lớp………………

+ Bước 3: Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử và đọc diễn văn kết thúc bầu cử.

Thông qua quá trình tự ứng cử, đề cử vào các chức danh trong hội đồng tự quản của lớp………… Tập thể lớp đã thảo luận, biểu quyết và đã thống nhất bầu thành phần hội đồng tự quản lớp …., năm học 20…-20…, cụ thể như sau:

  1. Chức vụ chủ tịch hội đồng ………………………………………………
  2. Chức vụ phó chủ tịch hội đồng……………………………………………
  3. Chức vụ hội đồng viên: …………………………………………
  4. Chức vụ hội đồng viên: …………………………………………
  5. Chức vụ hội đồng viên: …………………………………………
  6. Chức vụ hội đồng viên: …………………………………………
  7. Chức vụ hội đồng viên: …………………………………………

– Các thành viên sau khi đã trúng cử các chức vụ trong hội đồng tự quản lớp……….phải giữ đúng tránh nhiệm và nhiệm vụ của mình khi được giao. Sau khi bầu cử kết thúc các thanh viên trong hội đồng họp kín với nhau đưa ra phương án mục tiêu trong nhiệm kì………………

Biên bản kết thúc lúc … giờ … phút cùng ngày./.

  ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LỚP  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGGVCN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com