Biên bản họp phụ huynh đầu năm mầm non

Biên bản họp phụ huynh đầu năm mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

(V/v: Lớp mầm non hoa mai năm học ……-………)

  • Căn cứ theo nội quy trường mầm non…………….
  • Căn cứ theo quyết định của hội đồng nhà trường

Hôm nay lớp mầm non hoa mai tiến hành họp phụ huynh đầu năm học……..

  A. Thời gian và địa điểm

– Khai mạc vào hồi……giờ, ngày…….tháng….năm 20…….

 – Địa điểm:

 B. Thành phần tham gia – Giáo viên chủ nhiệm lớp hoa mai : – Chủ tọa:………………………………………………………………………………………………….. – Thư ký:……………………………………………………………………………………………………      C. Nội dung :  

 Được sự đồng ý của BGH Trường………………………………………………….. lớp…………….tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học……………………… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

1. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:     

    1. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội trưởng    

    2. Ông/Bà:………………………………………………………………… Chi hội phó           

    3. Ông/Bà:………………………………………………………………… Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh trong năm học trước …..-……… a) Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………

b) Khó khăn: ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp trong kì đầu của năm học …..-…… a) Chỉ tiêu: ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Một số biện pháp: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Thông qua các khoản thu đầu năm: – Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay:

– Chi ngày lễ, tết

– Quỹ hội cha mẹ:

– Hoạt động đội:

– Mua quà phát thưởng cho học sinh HK I, HK II:

– Liên hoan, thăm hỏi:

– Mua sắm dụng cụ học tập, vệ sinh lớp:

– Học tăng buổi:

– Quỹ lớp:

– Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm 5. Ý kiến của phụ huynh: ………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

D. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.  

Chủ tọaThư kíHội trưởng hội cha mẹ học sinh

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com