Thông báo cắt điện

Thông báo cắt điện

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/TB
(Vv: thông báo cắt điện)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân thuộc xã X, huyện Y, tỉnh Hòa Bình

          Công ty điện lực Hòa Bình

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 Luật điện lực; Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, chúng tôi sẽ tiến hành bảo dưỡng hệ thống điện tại xã X, huyện Y, tỉnh Hòa Bình vào ngày 23/01/2021.

          Chính vì vậy, chúng tôi có thông báo đến các đơn vị và cá nhân trong địa bàn như sau:

          – Cắt điện trong phạm vi xã X, huyện Y, tỉnh Hòa Bình trong khoảng thời gian từ 6h00 đến 20h00 ngày 23/01/2021.

          Nếu đơn vị, cá nhân nào có ý kiến phản hồi xin liên hệ phòng kế hoạch – Công ty điện lực Hòa Bình, địa chỉ số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 19004768.

          Rất mong các đơn vị và cá nhân có liên quan phối hợp tạo điều kiện, sắp xếp công việc phục vụ việc bảo dưỡng hệ thống điện.

Nơi nhận:
– Phòng tiếp nhận
– Sở điện lực
– Ủy ban nhân dân huyện Y
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com