Đơn xin đấu nối với quốc lộ

Đơn xin đấu nối với quốc lộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN ĐẤU NỐI VỚI QUỐC LỘ

Kính gửi:     – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Z

                   – Ủy ban nhân dân tỉnh Z

          – Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008.

          – Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

          – Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

          – Căn cứ Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

Công ty:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKKD:……………………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………………………………

CMND:…………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:……………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………….

          Thay mặt công ty, tôi:                         xin trình bày sự việc như sau:

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý cơ quan như sau:

          – Đề nghị đấu nối tạm thời đường vào khu xây dựng công trình và đường Quốc lộ 6 để phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển vật liệu thi công tại địa chỉ abc trong khoảng thời gian thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2021(thời gian dự kiến hoàn thành).

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến đường quốc lộ 6 có điểm đấu nối
– Giấy phép xây dựng số …/…/GP của Sở xây dựng Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.
– Xác nhận của Cục quản lý đường bộ về hiện trạng đoạn đường quốc lộ có điểm đấu nối không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com