Công văn tạm ngừng sử dụng điện

Công văn tạm ngừng sử dụng điện

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/CV
(Vv: tạm ngừng sử dụng điện)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi: Công ty điện lực Hòa Bình

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 số …/…/TB ngày 12/01/2021 được Phòng kế hoạch ban hành, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán toàn bộ hoạt động tại nhà xưởng của công ty chúng tôi sẽ tạm ngừng hoạt động.

          Chính vì vậy, chúng tôi có thông báo đến quý công ty như sau:

          – Chúng tôi sẽ tạm ngừng sử dụng điện cung cấp đến cho xưởng sản xuất từ 00h00 ngày 03/02/2021 đến 18h00 ngày 10/02/2021(thời gian nhà xưởng tạm ngưng hoạt động) tại địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ ngày Công ty điện lực Hòa Bình nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng kế hoạch – Công ty TNHH X.

Nơi nhận:
– Như trên
– Phòng tiếp nhận
– Sở điện lực
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com