Mẫu đơn xin xác nhận chưa có nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHƯA CÓ NHÀ Ở

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

  • Căn cứ  Luật Nhà ở năm 2014;
  • Thông tư số 18/2013/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Nơi ĐKHK  thường trú:……………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi và gia đình hiện đang sống tại địa chỉ………….., căn nhà trên do Ông/bà ………………là chủ sở hữu. Tôi là …. đang công tác tại…….. vợ tôi là ….. đang công tác tại. Cho tới thời điểm hiện tại, gia đình tôi chưa được mua, thuê nhà ở xã hội và vợ chồng tôi  là cán bộ, công chức có thu nhập thấp không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. 

Lý do xin xác nhận: Mua nhà ở xã hội/vay vốn hỗ trợ……………………………………….

Căn cứ pháp lý:

  1.  Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014:  Điều kiện mua nhà ở xã hội
  2. Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2013/TT-BXD:  

Người đứng tên vay vốn hỗ trợ nhà ở thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xã) nơi hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú hoặc tạm trú về thực trạng nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư này) và phải chịu trách nhiệm việc khai báo của mình.

Nay tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường xác nhận là tôi chưa có nhà ở để tôi hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội/vay vốn hỗ trợ/…  theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
Giấy xác nhận của cơ quan;
……………………………………….  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com