Mẫu xác nhận đất không nằm trong quy hoạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN ĐẤT KHÔNG NẰM TRONG QUY HOẠCH

V/v tình trạng thửa đất không trong quy hoạch sử dụng đất

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

  • Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện…….

Hoặc Phòng Địa chính xã/phường…………………

  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi và gia đình đã và đang sinh sống ổn định trên mảnh đất có diện tích ….. tại địa chỉ………………….. từ năm 1987. Tuy nhiên gia đình tôi chưa được cấp giấy tờ gì liên quan đến mảnh đất hiện đang sinh sống.

Lý do xin xác nhận: xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/……………………..

Căn cứ pháp lý:

  1. Theo khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện sau:

– Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.

– Không vi phạm pháp luật về đất đai.

– Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

  • Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Nay tôi làm đơn này, xin …… xác nhận thửa đất trên đang được gia đình tôi sử dụng cư trú ổn định lâu dài, không nằm trong quy hoạch và đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;
Các giấy tờ khác liên quan  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com