Mẫu đơn xác nhận cho đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN CHO ĐẤT

V/v tặng cho quyền sử dụng đất

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là (người tặng cho đất):…………………………………… Sinh năm ……………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là (người được tặng cho đất):……………………………. Sinh năm ……………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin trình bày như sau:

Tôi là ……(người tặng cho đất) hiện là chủ sở hữu mảnh đất có diện tích là …. tại địa chỉ…… giấy chứng nhận quyền sử đất số…….do UBND ………….. cấp ngày…………………….. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã ra về quê là……… sống, nên mảnh đất trên đang do con trai tôi là ………………(người được tặng cho đất )quản lý và canh tác.

Lý do xin xác nhận: tặng cho quyền sử dụng đất

Căn cứ pháp lý:

Theo Điểm Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Nay chúng tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường xác nhận là: tôi …(người tặng cho đất) đã tặng cho con trai tôi ……(người được tặng cho đất) thửa đất số:….. diện tích…… tại địa chỉ ………………. mà không kèm theo các điều kiện khác.

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật và chúng tôi làm đơn xác nhận trên với tinh thần tự nguyện, không bị ép bộc.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Sổ hộ khẩu;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Các giấy tờ khác liên quan  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com