Đơn xin xác nhận nhân thân với người đã mất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN NHÂN THÂN VỚI NGƯỜI ĐÃ MẤT

Vv xác nhận nhân thân với người đã mất

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

  •  Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Ông nội tôi là………………………………………….. sinh năm …………………………. Số CMND:……….. cấp ngày……………………….. do……………………., đã mất vào ngày………………tại ………………………………….theo Giấy chứng tử ……………………..

Tới ngày …………Công ty tôi có yêu cầu người lao động tự khai về các thành viên gia đình để tổ chức…….. cho người lao động cùng gia đình. Tôi có khai về ông nội của mình đã mất và công ty tôi có yêu cầu tôi xin xác nhận về thông tin này để đảm bảo thông tin tôi đã khai này là chính xác.

Lý do xin xác nhận: gửi nộp cho Công ty theo yêu cầu

Nay tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường xác nhận quan hệ nhân thân cho tôi là cháu nội của ông đã mất là ông…………………..

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Sổ hộ khẩu;
CMND người làm đơn;
Giấy báo tử;…………..
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com