Mẫu công văn từ chối nhận hàng

Mẫu công văn từ chối nhận hàng

CÔNG TY TNHH…………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
—–**********—–
Số…../20../CCNB
(V/v: Từ chối nhận hàng từ công ty…………)
Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20…..

Kính gửi: – Ông ………..

-Giám đốc kho nhập nguyên liệu công ty……

  • Căn cứ theo quyết định ……./…./…… của Hội đồng quản trị công ty…… về vấn đề đơn phương ngừng hợp tác với công ty ……….
  • Căn cứ theo chỉ thị của T.Giám đốc ……….về vấn đề ngừng mọi hoạt động kinh doanh với bên công ty……………

  Hội đồng quản trị công ty……………đề nghị giám đốc kho từ chối mọi đơn hàng của bên công ty………………trong mọi trường hợp.

  Nhận được công văn này, đề nghị bên phía kho nhập nguyên liệu triển khai luôn để đảm bảo đúng quy định công ty. Trong trường hợp sau khi công văn này có hiệu lực mà bên kho nhập nguyên liệu vẫn tiếp tục nhận hàng của bên công ty…………… thì người thực hiện giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và Giám đốc kho sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Công văn có hiệu lực kể từ ngày …./……/……..

Nơi nhận:

– Như trên;

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký kèm con dấu cá nhân)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com