Đơn xin tạm ngừng cung cấp điện

Đơn xin tạm ngừng cung cấp điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Kính gửi:     – Phòng kế hoạch

                   – Chi nhánh điện lực huyện Z

                   – Công ty điện lực Hòa Bình

– Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 Luật điện lực;

– Căn cứ văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật điện lực;

– Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

– Căn cứ hợp đồng mua bán điện số…/…/HĐMBĐ.

Họ và tên tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD:……………………………………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:.

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Nơi ở: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

          Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề với nội dung như sau:

          Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 23/01/2021, tôi thuê nhân công đến tháo dỡ để làm lại mái nhà tại thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Hòa Bình và chặt một số cây to xung quanh. Việc tháo dỡ mái nhà và chặt cây có liên quan đến mạng lưới điện dẫn vào nhà tôi.

          Tôi căn cứ vào Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 22/2020/TT-BCT của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, trong đó có quy định công ty điện lực Hòa Bình là bên bán điện có trách nhiệm phải ngừng cung cấp điện trong trường hợp tôi là bên mua điện yêu cầu ngừng cung cấp điện. Thêm vào đó, Khoản 1 Điều 8 trong Thông tư có quy định khi ngừng cung cấp điện bên cung cấp điện phải thông báo trước cho bên sử dụng.

          Để việc tháo dỡ mái nhà và chặt cây không làm ảnh hưởng đến mạng lưới điện trong thôn, tôi có yêu cầu đối với quý cơ quan như sau:

          – Tạm thời ngừng cung cấp điện cho gia đình tôi tại thôn X, xã Y, huyện Z, tỉnh Hòa Bình trong khoảng thời gian từ 20/01/2021 đến 23/01/2021.

          – Khi quyết định tạm ngừng cung cấp điện thì phải thông báo trước cho tôi trước 05 ngày để tôi có thời gian chuẩn bị.

          Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

          Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:
– Hợp đồng mua bán điện số…/…/HĐMBĐ
– Hợp đồng thuê nhân công dỡ mái nhà
– Ảnh chụp mạng lưới điện quanh nhà.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com