Công văn xin đấu nối hạ tầng

Công văn xin đấu nối hạ tầng

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/CV
(Vv:  đấu nối hạ tầng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi:   – Ủy ban nhân dân tỉnh N

                   – Công ty điện lực Hòa Bình

                   – Công ty xử lý nước thải Y

                   – Công ty nước sạch Y

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Đại diện theo pháp luật:

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ vào Giấy phép xây dựng chung cư K được Sở xây dựng Ủy ban nhân nhân thành phố Hà nội số …/…/GP cấp cho công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công công trình vào ngày 23/01/2021. Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị tới quý cơ quan như sau:

          – Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh N tổ chức đấu nối đường quốc lộ 6 với đoạn đường dẫn vào khu thi công.

          – Đề nghị Công ty điện lực Hòa Bình đấu nối hệ thống điện….với nguồn điện dẫn vào khu thi công công trình phục vụ cho quá trình thi công.

          – Đề nghị Công ty nước sạch Y đấu nối nước từ đường ống cấp nước số… đến địa điểm thi công.

          – Đề nghị công ty xử lý nước thải Y tiến hành lắp đặt hệ thống dẫn nước thải thi công đến điểm đấu nối và tiến hành đấu nối với hệ thống thoát nước.

          – Việc đấu nối tạm thời diễn ra trước khi thi công công trình, từ ngày 23/01/2021 đến 23/01/2022.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ khi các đơn vị nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng kế hoạch – Công ty TNHH X.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com