Đơn xin nhập hộ khẩu vào thôn khác

Đơn xin nhập hộ khẩu vào thôn khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

ĐƠN XIN NHẬP HỘ KHẨU VÀO THÔN KHÁC

V/v: nhập hộ khẩu vào thôn khác

Kính gửi: – Công an huyện (quận/thị xã) ………… Thành phố (Tỉnh)…………

– Trưởng công an huyện (quận/thị xã)………………

  • Căn cứ theo Luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
  • Căn cứ theo Nghị định 31/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2014;
  • Căn cứ theo Thông tư 35/2014/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10 năm 2014;
  • Căn cứ theo các quy định pháp luật có liên quan.

Tôi tên là: ……………… Sinh ngày …./…./…….. Quốc tịch:…………

CMND số: …………………….. Ngày cấp: ………….. Tại: …………………

Số điện thoại: ……………

Email:………………

Nơi thường trú: …………………

Chỗ ở hiện nay: ……………

Nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau.

  • Từ ngày …. tháng…. năm …. đến ngày….. tháng….. năm….., tôi sinh sống và làm việc và có hộ khẩu tại……………..………………………………………………………………………….
  • Từ ngày …. tháng…. năm….., tôi chuyển nơi sinh sống và làm việc về nhà người thân, cụ thể là (B)…………………tại……………
  • Lý do:……………………

…………………(Ngày…. tháng….. năm….. tôi có đăng ký kết hôn với anh…………, giờ đây tôi có nhu cầu muốn được về sinh sống chung với chồng tôi tại…………)

Theo tôi được biết, quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật cư trú 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2013, tôi không thuộc những trường hợp bị hạn chế và tôi có quyền được lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình. Cũng tại Luật này, theo Điều 11, tôi sẵn sàng chấp hành và thực hiện các nghĩa vụ của công dân về cư trú đúng theo quy định.

Ngoài ra, theo Thông tư 35/2014/TT-BCA, tôi đã chuẩn bị các giấy tờ và được chứng thực đầy đủ.

Vì vậy, tôi làm đơn này yêu cầu Cơ quan công an huyện (quận/thị xã)………………………… hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết hồ sơ, cấp cho tôi giấy chuyển hộ khẩu, bổ sung, thay đổi sổ hộ khẩu của tôi và ……. (vợ chồng tôi)………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật.

Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan Công an, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn gồm: Chứng minh nhân dân bản sao có chứng thực; Hộ khẩu bản sao có chứng thực; Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; Giấy chứng nhận mối quan hệ (giấy đăng ký kết hôn, …). Mỗi loại giấy tờ có số lượng 01 bản.

………………….., ngày … tháng … năm…… 

Xác nhận của CSKV

Người viết đơn

               (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com