Đơn xin miễn học bơi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN HỌC BƠI

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………..

Phòng đào tạo

Em tên là:…………………………………………………… Mã sinh viên……………………….

Sinh ngày:………………………………………………………Nơi sinh:…………………………….

Hiện đang học lớp:……………………………………………… Khóa:…………………………….

Ngành:……………………………………………… Thuộc Khoa:…………………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………..

Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường tạo điều kiện để em được  miễn học bơi do : ………………………………………………………….

(Là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; …….)

Kèm theo các loại chứng từ để xem xét miễn giảm: …………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Phòng đào tạoNgười làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Duyệt của BGH

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com