Đơn xin 2 hộ dùng chung công tơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…tháng…năm….

ĐƠN XIN DÙNG CHUNG CÔNG TƠ ĐIỆN

Kính gửi: – Công ty Điện lực……….

Chi nhánh……..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………(chủ hộ gia đình)

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………………. ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Vào ngày…/…/… gia đình tôi đăng ký sử dụng điện như sau:

Địa điểm đăng ký sử dụng điện hiện tại:…………………………………………………..

Công suất đăng ký sử dụng:………………… kW  HĐMBĐ số: ………………………….

Do……………………(lý do dẫn đến việc dùng chung công tơ điện).

Nên tôi làm đơn này xin phép Công ty cho gia đình tôi được đăng ký dùng chung công tơ điện với gia đình Ông/bà:…………………….tại địa chỉ……………….Với mức công suất là:……………….kW

Kính mong Công ty xem xét, tạo điều kiện; mọi chi phí phát sinh tôi xin chịu trách nhiệm thanh toán. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com