Công văn đề nghị ngừng cung cấp điện

Công văn đề nghị ngừng cung cấp điện

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KẾ HOẠCH
Số:…/…/CV
(Vv: đề nghị ngừng cung cấp điện)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi: Công ty điện lực Hòa Bình

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ Quyết định số …/…/TB ngày 12/01/2021 về việc phá dỡ chung cư không đủ điều kiện hoạt động thuộc sở hữu của Công ty TNHH X. Theo quyết định đó thì ngày 22/01/2021, chúng tôi sẽ tiến hành phá dỡ chung cư tại địa chỉ Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội.

          Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị đến quý công ty như sau:

          – Đề nghị ngừng cung cấp điện đến chung cư X tại địa chỉ Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội từ 00h00 ngày 20/01/2021.

          Thời hạn trả lời công văn: 03 ngày kể từ ngày Công ty điện lực Hòa Bình nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng kế hoạch – Công ty TNHH X.

Nơi nhận:
– Công ty điện lực Hòa Bình.
– Phòng tiếp nhận
– Sở điện lực
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com