Công văn đôn đốc, nhắc nhở đóng học phí

Công văn đôn đốc, nhắc nhở đóng học phí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
—–**********—–
Số…../20../CCNB
(V/v: Đôn độc sinh viên đóng học phí kì ……..năm học…..)
Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20…..

Kính gửi:  Ông ………….trưởng khoa……

                   Ông ……..trưởng khoa……….

                   Bà………….trưởng khoa……..

  • Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-ĐH…. ngày … tháng … năm 20…… của Hiệu trưởng Trường Đại học ………………… về việc quy định mức thu học phí năm học …….-…..;
  • Căn cứ báo cáo kết quả tạm thời thu nộp học phí học kỳ  năm học ……….-…………;

   Hiện nay còn một số sinh viên chưa nộp học phí (có danh sách kèm theo).  Nhà trường thông báo thời gian thu, phương thức thu như sau:

1. Thời gian thu: Từ ngày  10/11  đến ngày  17/11/2014

2. Phương thức thu:

     Khoa cử cán bộ thu học phí và nộp học phí về phòng Kế hoạch – Tài chính chậm nhất ngày ……………………….

    Nhà trường đề nghị lãnh đạo khoa phổ biến, quán triệt tinh thần công văn này đến các giáo viên chủ nhiệm, tất cả các sinh viên để biết và thực hiện.

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

(KÝ VÀ ĐÓNG DẤU)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com