Biên bản họp cố vấn học tập

Biên bản họp cố vấn học tập

Trường: Đại học…….                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: ……                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỐ VẤN HỌC TẬP

1. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: … giờ, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm: Phòng số … Khoa … Trường …

2. Thành phần tham gia cuộc họp:

– Cố vấn học tập của Khoa: Giảng viên …. – Chức vụ ….

– Tập thể sinh viên lớp: …..

   Sĩ số: ………… Hiện diện: ……….. Vắng mặt: …………

– Lớp trưởng:….

– Lớp phó: …

3. Chủ tọa, thư ký:

– Chủ tọa cuộc họp: Cố vấn học tập của Khoa: Giảng viên …

– Thư ký cuộc họp: Lớp trưởng lớp … – ….

4. Nội dung chính của cuộc họp:

Giảng viên cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ thông tin và định hướng quá trình học tập, rèn luyện cho sinh viên trong năm học 2020 – 2021;

5. Diễn biến cuộc họp:

– Giảng viên cố vấn trò chuyện, hỏi thăm sinh viên về tình hình học tập, trao đổi những khó khăn trong học tập và cuộc sống;

– Ý kiến của sinh viên: ……………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………..

– Giảng viên hướng dẫn sinh viên nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT và các quy định về đào tạo của Nhà trường;

– Giảng viên hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kỳ, vừa phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo, vừa phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế của từng sinh viên;

– Tư vấn cho sinh viên về chương trình học tập: mục tiêu, nội dung…và cách lựa chọn các học phần;

– Tư vấn cho sinh viên đăng ký các học phần của từng học kỳ theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn cho sinh viên phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng ký;

– Giảng viên góp ý cho sinh viên về các vấn đề xã hội như rèn luyện bản thân, xây dựng các mối quan hệ và các vấn đề về nghề nghiệp như đặc tính nghề nghiệp, môi trường làm việc, thị trường lao động, sự lựa chọn nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến trong tương lai;

– Giảng viên giải đáp những thắc mắc của sinh viên:

          +) Sinh viên A: …

          +) Sinh viên B: ….

Cuộc họp kết thúc vào … giờ cùng ngày.

          CHỮ KÝ THƯ KÝ                                               CHỮ KÝ CHỦ TỌA

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com