Công văn báo cáo cấp trên

Công văn báo cáo cấp trên

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC
—–**********—–
Số…../20../CCNB
(V/v: Báo cáo tiến độ công việc của phòng kinh doanh) 
Hà Nội, ngày……..tháng…năm 20…..

Kính gửi: Giám đốc kinh doanh

                 Giám đốc nhân sự

                              Phòng kế toán……..

  • Căn cứ theo quyết định ……/…../…… của T.Giám đốc  về định hướng phát triển doanh nghiệp trong kì 3 năm …….
  • Căn cứ theo chỉ thị của Giám đốc kinh doanh về yêu cầu mở rộng thị trường tại các khu vực trọng điểm……..

   Thực hiện theo chỉ thị trên phòng kinh doanh báo cáo tiến độ công việc trong tháng … như sau:

  1. Khu vực ……

Doanh thu:

Lượng data khách hàng:

Số lượng hợp đồng trong tháng đạt thỏa thuận:

Tình hình khu vực:

Các đối thủ cạnh tranh:

…………………………………………………..

  •  Khu vực………….

Doanh thu:

Lượng data khách hàng:

Số lượng hợp đồng trong tháng đạt thỏa thuận:

Tình hình khu vực:

Các đối thủ cạnh tranh:

…………………………………………………………

  •  Khu vực

……………………………………………………….

* Tổng kết: Hiện nay nhìn chung phòng kinh doanh đã hoàn thành được …… % theo như yêu cầu từ trưởng phòng kinh doanh và đã đạt được doanh thu trong tháng …. Cho công ty là ………vnđ(vnđ-đơn vị tiền tệ Việt Nam).

– Trong tháng tới phòng kinh doanh sẽ phối hợp cùng với các phòng ban khác và cố gắng đạt được kì vọng mà cấp trên đã đề ra.

– Đề nghị lãnh đạo và các phòng ban khác cho đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân trong phòng kinh doanh.

 – Đề nghị phòng nhân sự, phòng kế toán kiểm tra, tham gia đánh giá xem xét thưởng đạt KPI cho nhân viên phòng kinh doanh.

Nơi nhận:

– Như trên;

TRƯỞNG PHÒNG KD

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com