Công văn đề xuất khen thưởng cá nhân

Công văn đề xuất khen thưởng cá nhân

CÔNG TY A
TỔNG GIÁM ĐỐC B
………………………….
  Số …/CV
(V/v: đề xuất khen thưởng)
Đề xuất khen thưởng các cá nhân trong công ty có đóng góp lớn và thực hiện xuất sắc công việc được giao trong năm …..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   *************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

         Kính gửi: Toàn bộ các phòng, ban trong Công ty A.

Người đại diện: ……………………

– Chức vụ: Trưởng phòng……..

– Chức vụ: Trưởng phòng……..

….

Trong thời gian vừa qua, là một năm dài cả nước chống chọi với đại dịch COVID – 19, cùng với sự kìm hãm nền kinh tế của cả nước nói riêng và thế giới nói chung, tôi xin thông báo rằng với những số liệu và kết quả đã đạt được, công ty chúng ta đã xuất sắc vượt qua và đứng vững trước một thời kì kinh tế vô cùng khó khăn. Sự thành công này không đến từ một cá nhân mà nó đến từ một tập thể đoàn kết, vững mạnh và sự cố gắng của mỗi người.

Để động viên, khích lệ sự cố gắng này và tạo động lực đón chào một năm mới sắp đến, tôi gửi công văn này cho toàn thể các phòng, ban, cá nhân trong công ty nhằm mục đích:

  • Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua của các phòng, ban trong công ty.
  • Khen thưởng các tập thể đã tạo ra giá trị lớn cho công ty.
  • ……………………

Yêu cầu:

– Các trưởng phòng tổng kết, họp phòng và kiểm điểm đánh giá các tiến bộ và hạn chế của phòng mình, lựa chọn ra các cá nhân có thành tích nổi bật trong năm qua và gửi danh sách lên ban thư ký trước ngày…….. tháng……. năm……

– Phòng kế toán tổng kết lợi nhuận và gửi báo cáo tài chính lên ban thư ký trước ngày…….. tháng……. năm……

Tôi yêu cầu các trưởng phòng chỉ đạo các cuộc hoc phòng một cách khách quan, lựa chọn đúng người có đóng góp lớn xứng đáng khen thưởng. Tôi sẽ trực tiếp đánh giá và công bố danh sách những người được khen thưởng vào buổi liên hoan toàn công ty cuối năm, được tổ chức vào ngày ….. tháng….. năm…. tại……………………….

Thời hạn trả lời công văn: … ngày, kể từ ngày công văn này được ký.

Địa chỉ nhận trả lời: ban thư ký.

Nơi nhận:                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên;                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com