Tờ trình khen thưởng đột xuất

Tờ trình khen thưởng đột xuất

CÔNG TY A
PHÒNG KINH DOANH
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng đột xuất

Kính gửi: – Ông  …………….. – Giám đốc công ty

Tôi tên là: ………………………..

Chức vụ: ……………….

Đơn vị hoạt động: ……………………..

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hôm nay, tôi xin đệ trình tờ đơn này với lý do, mục đích như sau:

Trong thời gian vừa qua, công ty chúng ta có nhiều bản hợp đồng mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho công ty, đặc biệt là hợp đồng …………. với bên B về ……………….. Cá nhân tôi khi trực tiếp thực hiện hợp đồng này thấy rằng, trong thời gian ký kết, anh ……………….. đã có công rất lớn để đem về hợp đồng này cho công ty chúng ta. Việc có mặt của anh ………… đã đem lại giá trị rất lớn giúp công ty có tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian này.

Với lý do như vậy, tôi xin đề nghị Ban quản trị công ty khen thưởng cho những đóng góp xuất sắc của anh …… Việc khen thưởng đột xuất này cũng là một tấm gương, khích lệ tinh thần của các nhân viên khác trong công ty, tạo ra một môi trường lao động hiệu quả, năng động hơn cho công ty.

Địa chỉ nhận trả lời: ………………………………..

Trân trọng kính trình!  

Nơi nhận:                                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN

– Như trên;                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com