Công văn đề nghị cắt điện

Công văn đề nghị cắt điện

CÔNG TY TNHH X PHÒNG KỸ THUẬT
Số:…/…/CV
(Vv: đề nghị cắt điện)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày… tháng… năm 20..

Kính gửi: Công ty điện lực Hòa Bình

          Công ty TNHH X

          Địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội

          Phòng ban đại diện: Phòng kế hoạch

          Căn cứ Quyết định tổ chức khắc phục hậu quả sau vụ nổ số …/…/TB ngày 12/01/2021 được Phòng kỹ thuật ban hành về việc khắc phục hậu quả sau vụ nổ tại xưởng sản xuất, chúng tôi sẽ tổ chức khắc phục hậu quả vụ nổ tại xưởng sản xuất ở địa chỉ Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội vào ngày 14/01/2021.

          Chính vì vậy, chúng tôi có đề nghị đến quý công ty như sau:

          – Đề nghị cắt điện cung cấp cho xưởng sản xuất từ 00h00 ngày 13/01/2021 đến 18h00 ngày 15/01/2021 tại địa chỉ: Số 7, đường X, quận Y, thành phố Hà Nội.

          Thời hạn trả lời công văn: 12h kể từ khi Công ty điện lực Hòa Bình nhận được công văn này.

          Địa chỉ nhận trả lời: Phòng kế hoạch – Công ty TNHH X.

Nơi nhận:
– Như trên
– Phòng tiếp nhận
– Sở điện lực
– Lưu: VP
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
(Kí tên, đóng dấu)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com