Đơn xin cấp rừng

Đơn xin cấp rừng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin cấp rừng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin cấp rừng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin cấp rừng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin cấp rừng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CẤP RỪNG

(Vv: xin cấp rừng)

Căn cứ theo Luật lâm nghiệp 2017 quy định về Giao rừng, cho thuê rừn, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng;

Căn cứ theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật lâm nghiệp quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp.

            Kính gửi:

  • ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
  • ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Tên người viết đơn:

Họ và tên người xin thuê rừng: …………………………………………………………….

Năm sinh: ……………. Nơi sinh: ……………………. Dân tộc: …………………………

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Thông tin về rừng muốn thuê:

Đề nghị được (giao rừng hay thuê rừng): …………………………………………………………………..

Vị trí khu rừng (tiểu khu, khoảnh, lô):………………………………………………………………………..

Diện tích (ha):……………. ………… ………… …………………………………………………………………..

Nguồn gốc rừng :…………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn (năm)………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng rừng:……………………………………………………………………………………………

Lý do viết đơn:

Hiện nay, tôi … mong muốn được thuê rừng tại khu … để sử dụng với mục đích trồng trọt. Kính mong UBND huyện … sẽ tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi.

Cam kết sử dụng rừng:

Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Trả tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com