Đơn sang tên đổi chủ xe máy

Đơn sang tên đổi chủ xe máy là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn sang tên đổi chủ xe máy

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn sang tên đổi chủ xe máy đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn sang tên đổi chủ xe máy là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn sang tên đổi chủ xe máy

Đơn sang tên đổi chủ xe máy hay Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành thủ tục sang tên khi thay đổi chủ sở hữu. Chủ thể thực hiện là công an quận/huyện nơi cá nhân đó thường trú


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ………………………………………………………………….

2- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại ………………………………………..

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ……………………………………

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: …………………………………….

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: ……………………………………

Số máy: …………………………………………….. Số khung: ……………………………………..

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích …………………………………………. cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Trình bày nguồn gốc xe: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Kèm theo:

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: Đăng ký sang tên

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: ……………………………..               BIỂN SỐ MỚI:  ……………………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com