Xin hoãn phiên Toà do bệnh được không?

Xếp hạng post

Tùy vào vai trò của bạn trong phiên tòa mà Hội đồng xét xử có thể ra quyết định hoãn phiên tòa.

  • Đối với trường hợp hoãn phiên tòa dân sự thì Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 để quyết định hoãn phiên tòa.
  • Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.
  • Đối với trường hợp hoãn phiên tòa hình sự thì Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 297 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 để quyết định hoãn phiên tòa.

1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật này;

b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

  • Đối với trường hợp hoãn phiên tòa hành chính thì Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 162 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 để quyết định hoãn phiên tòa.

1. Các trường hợp phải hoãn phiên tòa:

a) Trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 155, khoản 1 Điều 157, khoản 2 Điều 161 của Luật này;

b) Thành viên của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay thế ngay;

c) Trường hợp phải tiến hành giám định lại theo quy định tại Điều 170 của Luật này.

2. Trường hợp hoãn phiên tòa được quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 2 Điều 160 của Luật này. Như vậy, nếu vai trò của bạn trong phiên tòa thuộc một trong các trường hợp trên thì bạn có thể xin hoãn phiên tòa được.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com