Văn bản thực hiện nghiệm thu

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản thực hiện nghiệm thu


CÔNG TY XX

PHÒNG KẾ HOẠCH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO NGHIỆM THU

(V/v thử nghiệm sản phẩm mới)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Người lập báo cáo:……………………………………………………………………………….

Ngày …../…./2019, Công ty tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới.

Tên sản phẩmHình thứcNăng suất
   
   
   
   

Sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn về hình thức cũng như năng suất.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191