Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc

Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của tổ chức, đơn vị tiến hành buộc thôi giữ chức vụ đối với Tổng giám đốc đang làm việc tại tổ chức, đơn vị do mình quản lý. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc

CÔNG TY….

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

(V/v miễn nhiệm tổng giám đốc)

n cứ Hợp đồng lao động số:…/HĐLĐ-………..;

Căn cứ Biên bản cuộc họp…………………………;

Căn cứ đề xuất của Ông/Bà:……………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: Tổng giám đốc của Công ty……………………. kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Theo Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị đánh giá chất lượng làm quản lý và điều hành công ty….. trong thời gian qua không được như mong đợi, kết quả và chất lượng hoạt động công ty chưa được tốt. Tổng giám đốc công ty Ông/Bà :……………tường trình về vấn đề sức khỏe cá nhân nên không có khả năng điều hành tốt công ty mong muốn được thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc tại công ty…………………

Điều 3: Ông/Bà:………………. có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc cho ông……………….  trước thời gian nghỉ việc tại công ty.

Điều 4: Ông/Bà:……………………và Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:-Như điều 4;

 

– Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com