Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế


CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/TB-ABC

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN NGHIỆM THU THIẾT KẾ

Về việc chấp thuận nghiệm thu thiết kế công trình

Kính gửi: Công ty TNHH Xây lắp MNQ

  • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  • Căn cứ Hợp đồng số 86/2018/HĐKT-ABC giữa Công ty Cổ phần Xây dựng ABC và Công ty TNHH Xây lắp MNQ;
  • Căn cứ Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình,

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Xây dựng ABC – Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở đô thị tại phường X, quận Y, tỉnh Z thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ như sau:

  1. Khối lượng công việc đã thực hiện: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
  2. Sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng:
  • Sự phù hợp của thuyết minh thiết kế: Tuân thủ theo Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014 và các tiêu chuẩn hiện hành;
  • Sự phù hợp của các bản vẽ thiết kế và dự toán: Tuân thủ theo Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các tiêu chuẩn hiện hành.
  1. Kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng ABC chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng Dự án Khu nhà ở đô thị tại phường X, quận Y, tỉnh Z của Công ty TNHH Xây lắp MNQ.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191