Công văn chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ


UBND TỈNH X

 

SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 347/SQHKT

V/v quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Khu dịch vụ và văn phòng tại xã M, huyện Y, tỉnh X

Tỉnh X, ngày 18 tháng 09 năm 2019

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN QUY HOẠCH SƠ BỘ

V/v chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng ABC

  • Căn cứ Quy hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao JQK đã được UBND tỉnh X phê duyệt tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UB ngày 11/08/2018;
  • Căn cứ Công văn số 3322/UBND-KH&ĐT của UBND tỉnh X chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng ABC nghiên cứu lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ và văn phòng tại xã M, huyện Y, tỉnh X;
  • Căn cứ Giấy phép quy hoạch số 45/GPQH ngày 22/12/2018 của Sở Quy hoạch Kiến trúc cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng ABC để lập dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ và văn phòng tại xã M, huyện Y, tỉnh X;
  • Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành,

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc như sau:

  1. Về quy hoạch tổng mặt bằng:
  • Chức năng công trình: Khu dịch vụ và văn phòng
  • Phạm vi ranh giới: phía Bắc và phía Tây giáp khu đất dân cư, phía Đông và phía Nam giáp đường
  • Diện tích đất lập dự án: 3000m2
  1. Về phương án thiết kế kiến trúc sơ bộ:
  • Chiều cao công trình: 10 tầng, tương ứng 40 m

Sở Quy hoạch Kiến trúc yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng ABC thực hiện những vấn đề sau:

+ Đảm bảo ranh giới xây dựng không vượt ra ngoài phạm vi;

+ Đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, thoát người khi có sự cố cho công trình và được cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận;

+ Đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình xây dựng công trình và không ảnh hưởng đến giao thông chung của khu vực;

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Xây dựng ABC được biết.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          UBND tỉnh X (để b/c);

–         Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn A

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com