Kế hoạch giới thiệu sản phẩm là việc do chủ thể có trách nhiệm tiến hành xây dựng nội dung chi tiết về sản phẩm cần giới thiệu nhằm thực hiện mục đích nhất định hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch giới thiệu sản phẩm

CÔNG TY…………

PHÒNG KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty……

Căn cứ vào kế hoạch bán hàng tại Công ty trong giai đoạn…………… ;

Căn cứ vào sản phẩm ….;

Họ và tên:

Chức vụ:

Công ty:………………………………………………………………….

Dựa vào tình hình cũng như ra mắt sản phẩm mới của Công ty…. thời gian tới. Sau khi thảo luận, thống nhất Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch giới thiếu sản phẩm với các nội dung sau:

1.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Số lượng Màu sắc Kích thước ……….
1,        
2,        
3,        

2. Đánh giá sản phẩm so với thị trường

– Ước tính chiếm …. %/ thị trường.

-……………………………………

3. Đối tượng sử dụng sản phẩm

– Đối với sản phẩm….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

– Đối với sản phẩm …….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

Ngoài ra, có thể tiếp cận tới các đối tượng ở độ tuổi ….. – ….. tuổi nhưng ít hơn.

4. Mục tiêu đặt ra

Tên sản phẩm Chiếm %  trên tổng số lượng Chiếm % trên thị trường ………..
1,      
2,      
3,      

5. Một số đề xuất

Để đảm bảo cho quá trình giới thiệu sản phẩm được diễn ra thuận lợi nhất có thể, phòng kinh doanh có một số đề xuất trình lãnh đạo xem xét, thông qua như sau:

6. Nội dung khác ( Nếu có)

……………………………………………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới của Công ty……. Do phòng kinh doanh xây dựng. Kính trình Ban giám đốc xem xét, xác nhận./.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba tiến hành nghiệm thu nhằm thẩm định, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn,….. của các vật liệu đầu vào được nhập theo yêu cầu, danh sách đã định sẵn. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cụ thể.

1. Hướng dẫn lập Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất 2019

Biên bản được xác lập giữa đại diện Bên bàn giao và Bên nhận, biên bản có thể được đóng dấu hoặc không đóng dấu đơn vị tùy thuộc vào tính chất của văn bản. Việc xác lập được thực hiện ngay lập tức khi vật liệu được nhập kho hoặc đã được nhập kho từ trước.

Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu:

 • Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cần được đi kèm với văn bản quy định chỉ tiêu, chất lượng đã thỏa thuận;
 • Các chỉ tiêu phải được đánh giá đạt hoặc không đạt với lý do cụ thể, đi kèm với định hướng giải quyết tạm thời tại thời điểm đó;
 • Trong trường hợp cần thiết cần phải có hình ảnh, video đi kèm ghi lại thực tế vật liệu nhập kho và các tài liệu có liên quan khác;

2. Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Số:…/BB…-……

Căn cứ ……………………………………………………………………………….;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  vật liệu đầu vào gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Công ty…….)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Bên bàn giao nghiệm thu ( Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng)

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Chủ cửa hàng

1.Đối tượng nghiệm thu

Vật liệu đầu vào gồm:………………………………………………………………………

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Số lượng:………………………………………………………………………..

– Chất lượng từng loại:……………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu vật liệu đầu vào các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

            Bên bàn giao                                                       Bên nghiệm thu       ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình nguyên nhân lỗ là việc tổ chức, cá nhân thực hiện giải trình bằng văn bản nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh lỗ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nguyên nhân lỗ


TÊN DOANH NGHIỆP

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…-…….

V/v giải trình nguyên nhân lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN LỖ

Kính gửi: Ban giám đốc

……..

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 201….- 201…. ;

Báo cáo giải trình nguyên nhân lỗ của Doanh nghiệp:

1.Tình hình kinh doanh:

Trong giai đoạn 201… – 201…. Công ty đạt được kết quả kinh doanh như sau:

2.Nguyên nhân lỗ:

Chất lượng sản phẩm kém, lỗi nhiều nên mất thêm chi phí khắc phục.

– Nhu cầu thị trường không đồng đều dẫn đến sự chênh lệch hàng hóa bán ra của các sản phẩm khác nhau.

– ………………………………………….

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Bộ phận kinh doanh xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Bộ phận xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–        Như trên;

–         Lưu:………….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu Bentonite là việc chủ đầu tư và các chủ thể liên quan khác tiến hành thẩm định, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng của Bentonite trước khi đưa vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu Bentonite


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BENTONITE

Căn cứ ………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu Bentonite gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Phòng thí nghiệm:

Đại diện Ông/Bà:……………………………………….. Chức vụ:……………

Nhà thầu…

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1. Đối tượng nghiệm thu:

Bentonite

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu:

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Trong quá trình nghiệm thu nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu Bentonite đề bên thí nghiệm tiến hành thí nghiệm về sản phẩm:

Thông tin cần nghiệm thu Đo độ nhớt Bentonite Đo hàm lượng cát Đo độ Ph của dung dịch ……
  …… ….. ……  
         

Sau khi có kết quả của phòng thí nghiệm, chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá , xem xét Bentonite có đảm bảo theo đúng yêu cầu và đưa ra kết luận.

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4. Kết luận

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận……………………………………..

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )…………………………………

…………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm Bentonite các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

 Đại diện phòng thí nghiệm

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu tôn lợp mái là hoạt động của các chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng của công việc cũng như chất lượng của sản phẩm khi đã được các nhà thầu hoàn thành.

Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu tôn lợp mái cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tôn lợp mái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔN LỢP MÁI

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu tôn lớp mái gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:…………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tôn lợp mái, thuộc công trình:………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu tôn lợp mái:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Tài liệu căn cứ nghiệm thu gồm:

1, Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:………… của Công ty…………………………….

2, Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt…………………………..

3, Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng……………………………………

4, Căn cứ……………………………………………………………………………………….

Tiến hành nghiệm thu:

– Đánh giá hoàn thành công việc:……………………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu tôn lớp mái:……………………………………………

-Kiểm tra hệ kết cấu mái, hình dáng, kích thước,vị trí, cao độ:……………….

-Vệ sinh bề mặt:

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4. Kết luận

Đạt hoặc chưa đạt…………………………………………………………………………….

Cần sửa chữa các vị trí……………………………………………………………………..

5. Hồ sơ tài liệu nghiệm thu gồm:

1,Biên bản nghiệm thu tôn lợp mái và các phụ lục đi kèm

2, Các tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu tôn lợp mái các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                                                            Nhà thầu…….

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu tô tường là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng  diện tích tường được tô của nhà thầu sau khi chuyển sang các công đoạn khác. Dưới đây là mẫu nghiệm thu tô tường cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tô tường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔ TƯỜNG

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu tô tường  gồm các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường, thuộc công trình:…………………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

– Diện tích tường:…………………………………………………………………………………………

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):………………………………………………….

– Chất lượng sơn và màu sơn:………………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………………………………

4. Kết luận

…………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ                                                            NHÀ THẦU

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu bê tông nhựa là mẫu biên bản do chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ tiến hành để thẩm định, kiểm tra chất lượng của bê tông nhựa khi nhà thầu đã thực hiện xong. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông nhựa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG NHỰA

Căn cứ …………………………………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu bê tông nhựa gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông nhựa

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu bê tông nhựa có các yêu cầu về  ( Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận…………………………………….

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông nhựa các bên đi đến thống nhất  thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                  Nhà thầu…….

( Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu trát tường là việc mà chủ đầu tư hoặc người thứ ba tiến hành nghiệm thu thẩm định, kiểm tra,…….sau khi nhà thầu hoặc chủ thể bất kỳ thực hiện xong công việc trát tường. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu trát tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TRÁT TƯỜNG

Căn cứ Hợp đồng số:…./…..-…. ;

Căn cứ kết quả thực hiện công việc trên thực tế;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………… ……………………………… Chức vụ:………………..

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. ………………..Chức vụ:………………….

1.Đối tượng nghiệm thu

Hoàn thành công việc trát tường

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Diện tích tường:………………………………………………………………….

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):…………………………….

Biện pháp thi công:……………………………………………………………….

– Độ phẳng của tường xây:……………………………………………………….

– Màu sơn:……………………………………………………………………………

– Chất lượng:………………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:……………………………………………………………….

4.Kết luận chung

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu trát tường các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

 

      Bên bàn giao                                                                                                               Bên nghiệm thu

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu công trình là văn bản do chủ đầu tư công trình hoặc bên thứ ba nhằm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình,…… khi đã tiến hành xây dựng xong. Dưới đây là văn bản mẫu nghiệm thu công trình cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Số:…./BB-…………

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thuê thầu công trình xây dựng ………;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  công trình gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Ông/Bà:……………. Chức vụ:…………………

Bên bàn giao nghiệm thu ( Nhà thầu công trình):

Ông/Bà:…………… Chức vụ:…………

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………

Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:………………………………………………

– Chất lượng nguyên vật liệu:……………………………………………………..

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu công trình các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

      CHỦ ĐẦU TƯ                                                                   NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba xác lập nhằm tiến hành thẩm định, kiểm tra,…. khi công trình đã được hoàn thành để đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu công trình đi vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐI VÀO SỬ DỤNG

(V/v Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thi công xây dựng xây dựng ………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-… hợp đồng thiết kế bản vẽ;

Căn cứ Biên bản nghiêm thu công việc ngày…/…/……;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây lắp ngày…/…./….;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng  gồm các thành phần sau:

Chủ đầu tư xây dựng và quản lý dự án Công ty……

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu công trình:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu thiết kế:

Ông/ bà:………………………………………………..Chức vụ………………..

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………..

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………..

– Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:……………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu:………………………………………………………

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4.Kết luận chung:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận………………………

Những vấn đề cần sửa chữa hoàn thiện…………………

………………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu công trình

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu thiết kế

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu trần thạch cao là việc mà các chủ đầu tư hoặc các chủ thể khác có trách nhiệm  xem xét độ chính xác và chất lượng công trình có đảm bảo hoàn thiện hay không khi lắp đặt, thi công thành công để tránh xảy ra bất cứ sự cố, sai xót nào, ảnh hưởng đến người sử dụng. Dưới đây là một mẫu văn bản nghiệm thu trần thạch cao cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu trần thạch cao


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm …

NGHIỆM THU TRẦN THẠCH CAO

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………..

HKTT:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu trần thạch cao các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu trần thạch cao

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu trần thạch cao trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

 • Tiến hành kiểm tra chủng loại vật tư và quy cách thực hiện.
 • Kiểm tra, xem xét cẩn thận phần ty trần bao gồm tăng đơ, phần ty treo, cần đảm bảo khoảng cách các dây treo và liên kết của ty treo hợp lý nhất. Kiểm tra khoảng cách của khung xương trần và kiểm tra độ phẳng, thẳng cũng như sự ổn định của trần.
 •  Tiến hành kiểm tra mối nối giữa các tấm trần, kiểm tra liên kết giữa khung trần và tấm trần.

Mỗi loại tấm trần thạch cao cần đáp ứng những tiêu chuẩn nghiệm thu khác nhau. Các chỉ tiêu đánh giá chung cho các loại tấm thạch cao như:

– Sai lệch so với kích thước danh nghĩa về chiều dài; chiều rộng; chiều dày tính bằng mm

– Độ sâu của gờ vuốt thon tính bằng mm

– Độ vuông góc của cạnh tính bằng mm

– Độ cứng của cạnh, gờ và lõi tính theo đơn vị Niutơn (N)

– Cường độ chịu uốn tính theo đơn vị Niutơn (N)

– Độ biến dạng ẩm

– Độ kháng nhổ đinh

Ngoài ra sẽ có một số yêu cầu riêng đối với các loại tấm thạch cao cụ thể:

4. Kết luận

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                               NHÀ THẦU

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu thang máy là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của thang máy sau khi được chủ thầu lắp đặt hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu thang máy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu thang máy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU THANG MÁY

Căn cứ………………………………………………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:……………..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu thang máy các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………..

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

– Số lượng thang máy:

– Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phần lắp đặt mọi thiết bị có trong khu vực phòng máy của thang máy.

– Tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nằm ở khu vực dọc theo hố thang máy.

– Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng của các thiết bị được lắp đặt bên trong cabin thang máy.

– Xác định chất lượng của các thiết bị cửa tầng sau khi quá trình lắp đặt hoàn thành.

– Thử nghiệm cho thang máy hoạt động nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

……………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                      NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy là văn bản được thực hiện bởi cá nhân, cơ quan có trách nhiệm nghiệm thu kiểm tra chất lượng, yêu cầu, ….. của các cơ sở vật chất, trang thiết bị của  hệ thống phòng cháy chữa cháy sau khi đã thực hiện như thỏa thuận ban đầu. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

 Căn cứ Luật phòng cháy,chữa cháy sửa đổi năm 2013;

Căn cứ Hợp đồng số:…../….. thuê thầu xây dựng,lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ kết quả nghiệm thu ngày…./…../……;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao hệ thống phòng cháy, chữa cháy gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

1.Đối tượng nghiệm thu:

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

Số lượng thiết bị:……………………………………………………………….

– Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn:………………………………….

– Màu sắc yêu cầu:……………………………………………………………….

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4.Kết luận chung

…………………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

 

     Bên nghiệm thu                                         Bên bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)                                     ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch bán hàng là văn bản do tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện xây dựng lên các nội dung chi tiết cho đợt bán hàng sắp tới nhằm trình lên cấp trên hoặc nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch bán hàng cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch bán hàng

CÔNG TY….

PHÒNG KINH DOANH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng…..năm……

KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………..

Căn cứ vào tình hình sản xuất và cung ứng nguồn sản phẩm mới của Công ty……. đã được thảo luận, bàn bạc trong cuộc họp ngày…/…./……;

Căn cứ bảng khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm của thị trường;

Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch bán hàng với các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm:

Thời gian dự kiến ra mắt các sản phẩm mới diễn ra từ ngày…./…/….đến ngày…./…./….

Tại các cơ sở sau:

2.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Số lượng Màu sắc Giá sản phẩm …………..
1,        
2,        
3,        
         

3.Nội dung bán hàng

Phân loại sản phẩm tùy thuộc vào đối tượng sử dụng để quảng cáo:

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

…………………………………………………………………………………………………………..

Sự phận loại như trên sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận với khách hàng có nhu cầu, đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

4.Đề xuất thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản kế hoạch bán hàng do phòng kinh doanh thảo luận, thống nhất. Kính trình Ban lãnh đạo xét duyệt, thông qua.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH                                               BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch tri ân khách hàng là văn bản do tổ chức, đơn vị, cá nhân xây dựng  nội dung chi tiết cho việc tri ân khách hàng theo kế hoạch của Công ty để xúc tiến thương mại, nâng tầm hình ảnh của tổ chức, cá nhân trong mắt của khách hàng hoặc nhằm mục đích khác. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch tri ân khách hàng cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch tri ân khách hàng


CÔNG TY….

PHÒNG MARKETING

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng…..năm……

KẾ HOẠCH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………

Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty….. trong thời gian qua;

Căn cứ vào kế hoạch tri ân khách hàng thường niên của Công ty……….;

Thay mặt Công ty…, phòng Marketing thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng với các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm tổ chức:

Bắt đầu từ …h, ngày…..tháng…năm….

Tại……………………………………………….

2.Thành phần tham gia thực hiện

– Bộ phận:………………………………

– Bộ phận:………………………………

Ngoài ra sẽ có các vị khách mời như:

3.Phân công nhiệm vụ

Bộ phận Phụ trách Chuẩn bị …….. ……  
1,          
2,          
3,          

4.Nội dung

Sự kiện tri ân khách hàng sẽ diễn ra các chương trình chủ yếu sau:

– Mở đầu là chương trình ca nhạc và trò chuyện với người nổi tiếng………………

– Chơi mini game  tặng quà cho khách hàng may mắn

-………

5.Chi phí

Sau khi lên kế hoạch thực hiện chi phí dự kiến là :…………. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:……………..VNĐ)

6.Đề xuất thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản kế hoạch tri ân khách hàng do phòng Marketing thảo luận, thống nhất. Kính trình Ban lãnh đạo xét duyệt, thông qua.

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING                                        BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch giới thiệu sản phẩm là việc do chủ thể có trách nhiệm tiến hành xây dựng nội dung chi tiết về sản phẩm cần giới thiệu nhằm thực hiện mục đích nhất định hoặc theo yêu cầu của cấp trên. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch giới thiệu sản phẩm

CÔNG TY…………

PHÒNG KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty……

Căn cứ vào kế hoạch bán hàng tại Công ty trong giai đoạn…………… ;

Căn cứ vào sản phẩm ….;

Họ và tên:

Chức vụ:

Công ty:………………………………………………………………….

Dựa vào tình hình cũng như ra mắt sản phẩm mới của Công ty…. thời gian tới. Sau khi thảo luận, thống nhất Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch giới thiếu sản phẩm với các nội dung sau:

1.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Số lượng Màu sắc Kích thước ……….
1,        
2,        
3,        

2. Đánh giá sản phẩm so với thị trường

– Ước tính chiếm …. %/ thị trường.

-……………………………………

3. Đối tượng sử dụng sản phẩm

– Đối với sản phẩm….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

– Đối với sản phẩm …….

Tập trung giới thiệu chủ yếu tới các đối tượng từ độ tuổi…. –  … tuổi

………………………………………………………………………………….

Ngoài ra, có thể tiếp cận tới các đối tượng ở độ tuổi ….. – ….. tuổi nhưng ít hơn.

4. Mục tiêu đặt ra

Tên sản phẩm Chiếm %  trên tổng số lượng Chiếm % trên thị trường ………..
1,      
2,      
3,      

5. Một số đề xuất

Để đảm bảo cho quá trình giới thiệu sản phẩm được diễn ra thuận lợi nhất có thể, phòng kinh doanh có một số đề xuất trình lãnh đạo xem xét, thông qua như sau:

6. Nội dung khác ( Nếu có)

……………………………………………………………………………………..

Trên đây là toàn bộ bản kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới của Công ty……. Do phòng kinh doanh xây dựng. Kính trình Ban giám đốc xem xét, xác nhận./.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba tiến hành nghiệm thu nhằm thẩm định, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn,….. của các vật liệu đầu vào được nhập theo yêu cầu, danh sách đã định sẵn. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cụ thể.

1. Hướng dẫn lập Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất 2019

Biên bản được xác lập giữa đại diện Bên bàn giao và Bên nhận, biên bản có thể được đóng dấu hoặc không đóng dấu đơn vị tùy thuộc vào tính chất của văn bản. Việc xác lập được thực hiện ngay lập tức khi vật liệu được nhập kho hoặc đã được nhập kho từ trước.

Lưu ý khi lập Biên bản nghiệm thu:

 • Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào cần được đi kèm với văn bản quy định chỉ tiêu, chất lượng đã thỏa thuận;
 • Các chỉ tiêu phải được đánh giá đạt hoặc không đạt với lý do cụ thể, đi kèm với định hướng giải quyết tạm thời tại thời điểm đó;
 • Trong trường hợp cần thiết cần phải có hình ảnh, video đi kèm ghi lại thực tế vật liệu nhập kho và các tài liệu có liên quan khác;

2. Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Số:…/BB…-……

Căn cứ ……………………………………………………………………………….;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  vật liệu đầu vào gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Công ty…….)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Bên bàn giao nghiệm thu ( Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng)

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Chủ cửa hàng

1.Đối tượng nghiệm thu

Vật liệu đầu vào gồm:………………………………………………………………………

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Số lượng:………………………………………………………………………..

– Chất lượng từng loại:……………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu vật liệu đầu vào các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

            Bên bàn giao                                                       Bên nghiệm thu       ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình nguyên nhân lỗ là việc tổ chức, cá nhân thực hiện giải trình bằng văn bản nguyên nhân dẫn đến việc kinh doanh lỗ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nguyên nhân lỗ


TÊN DOANH NGHIỆP

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…-…….

V/v giải trình nguyên nhân lỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN LỖ

Kính gửi: Ban giám đốc

……..

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 201….- 201…. ;

Báo cáo giải trình nguyên nhân lỗ của Doanh nghiệp:

1.Tình hình kinh doanh:

Trong giai đoạn 201… – 201…. Công ty đạt được kết quả kinh doanh như sau:

2.Nguyên nhân lỗ:

– Chất lượng sản phẩm kém, lỗi nhiều nên mất thêm chi phí khắc phục.

– Nhu cầu thị trường không đồng đều dẫn đến sự chênh lệch hàng hóa bán ra của các sản phẩm khác nhau.

– ………………………………………….

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Bộ phận kinh doanh xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Bộ phận xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–        Như trên;

–         Lưu:………….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu Bentonite là việc chủ đầu tư và các chủ thể liên quan khác tiến hành thẩm định, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng của Bentonite trước khi đưa vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu Bentonite


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BENTONITE

Căn cứ ………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu Bentonite gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Phòng thí nghiệm:

Đại diện Ông/Bà:……………………………………….. Chức vụ:……………

Nhà thầu…

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1. Đối tượng nghiệm thu:

Bentonite

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu:

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Trong quá trình nghiệm thu nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu Bentonite đề bên thí nghiệm tiến hành thí nghiệm về sản phẩm:

Thông tin cần nghiệm thu Đo độ nhớt Bentonite Đo hàm lượng cát Đo độ Ph của dung dịch ……
  …… ….. ……  
         

Sau khi có kết quả của phòng thí nghiệm, chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá , xem xét Bentonite có đảm bảo theo đúng yêu cầu và đưa ra kết luận.

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4. Kết luận

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận……………………………………..

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )…………………………………

…………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm Bentonite các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

 Đại diện phòng thí nghiệm

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu bê tông nhựa là mẫu biên bản do chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ tiến hành để thẩm định, kiểm tra chất lượng của bê tông nhựa khi nhà thầu đã thực hiện xong. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông nhựa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG NHỰA

Căn cứ …………………………………;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu bê tông nhựa gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:………………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông nhựa

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu bê tông nhựa có các yêu cầu về  ( Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

Chấp nhận nghiệm thu hoặc không chấp nhận…………………………………….

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc sữa chữa ( nếu có )………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông nhựa các bên đi đến thống nhất  thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                  Nhà thầu…….

( Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu tôn lợp mái là hoạt động của các chủ đầu tư hoặc chủ thể bất kỳ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng của công việc cũng như chất lượng của sản phẩm khi đã được các nhà thầu hoàn thành.

Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu tôn lợp mái cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tôn lợp mái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔN LỢP MÁI

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu tôn lớp mái gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:…………

Nhà thầu…………..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tôn lợp mái, thuộc công trình:………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2. Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu tôn lợp mái:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3. Nội dung nghiệm thu:

Tài liệu căn cứ nghiệm thu gồm:

1, Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:………… của Công ty…………………………….

2, Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt…………………………..

3, Quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng……………………………………

4, Căn cứ……………………………………………………………………………………….

Tiến hành nghiệm thu:

– Đánh giá hoàn thành công việc:……………………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu tôn lớp mái:……………………………………………

-Kiểm tra hệ kết cấu mái, hình dáng, kích thước,vị trí, cao độ:……………….

-Vệ sinh bề mặt:

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4. Kết luận

Đạt hoặc chưa đạt…………………………………………………………………………….

Cần sửa chữa các vị trí……………………………………………………………………..

5. Hồ sơ tài liệu nghiệm thu gồm:

1,Biên bản nghiệm thu tôn lợp mái và các phụ lục đi kèm

2, Các tài liệu căn cứ nghiệm thu.

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu tôn lợp mái các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

    Bên nghiệm thu                                                                                            Nhà thầu…….

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu trần thạch cao là việc mà các chủ đầu tư hoặc các chủ thể khác có trách nhiệm  xem xét độ chính xác và chất lượng công trình có đảm bảo hoàn thiện hay không khi lắp đặt, thi công thành công để tránh xảy ra bất cứ sự cố, sai xót nào, ảnh hưởng đến người sử dụng. Dưới đây là một mẫu văn bản nghiệm thu trần thạch cao cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu trần thạch cao


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm …

NGHIỆM THU TRẦN THẠCH CAO

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………..

HKTT:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu trần thạch cao các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu trần thạch cao

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu trần thạch cao trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

 • Tiến hành kiểm tra chủng loại vật tư và quy cách thực hiện.
 • Kiểm tra, xem xét cẩn thận phần ty trần bao gồm tăng đơ, phần ty treo, cần đảm bảo khoảng cách các dây treo và liên kết của ty treo hợp lý nhất. Kiểm tra khoảng cách của khung xương trần và kiểm tra độ phẳng, thẳng cũng như sự ổn định của trần.
 •  Tiến hành kiểm tra mối nối giữa các tấm trần, kiểm tra liên kết giữa khung trần và tấm trần.

Mỗi loại tấm trần thạch cao cần đáp ứng những tiêu chuẩn nghiệm thu khác nhau. Các chỉ tiêu đánh giá chung cho các loại tấm thạch cao như:

– Sai lệch so với kích thước danh nghĩa về chiều dài; chiều rộng; chiều dày tính bằng mm

– Độ sâu của gờ vuốt thon tính bằng mm

– Độ vuông góc của cạnh tính bằng mm

– Độ cứng của cạnh, gờ và lõi tính theo đơn vị Niutơn (N)

– Cường độ chịu uốn tính theo đơn vị Niutơn (N)

– Độ biến dạng ẩm

– Độ kháng nhổ đinh

Ngoài ra sẽ có một số yêu cầu riêng đối với các loại tấm thạch cao cụ thể:

4. Kết luận

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                               NHÀ THẦU

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu hoàn thành công trình đi vào sử dụng là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba xác lập nhằm tiến hành thẩm định, kiểm tra,…. khi công trình đã được hoàn thành để đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu công trình đi vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐI VÀO SỬ DỤNG

(V/v Hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thi công xây dựng xây dựng ………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-… hợp đồng thiết kế bản vẽ;

Căn cứ Biên bản nghiêm thu công việc ngày…/…/……;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây lắp ngày…/…./….;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng  gồm các thành phần sau:

Chủ đầu tư xây dựng và quản lý dự án Công ty……

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu công trình:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Nhà thầu thiết kế:

Ông/ bà:………………………………………………..Chức vụ………………..

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………..

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………..

– Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:……………………………………………….

– Chất lượng nguyên vật liệu:………………………………………………………

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:………………………………………………………………..

4.Kết luận chung:

Chấp nhận hoặc không chấp nhận………………………

Những vấn đề cần sửa chữa hoàn thiện…………………

………………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu công trình

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà thầu thiết kế

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu tô tường là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định chất lượng  diện tích tường được tô của nhà thầu sau khi chuyển sang các công đoạn khác. Dưới đây là mẫu nghiệm thu tô tường cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu tô tường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TÔ TƯỜNG

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu tô tường  gồm các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường, thuộc công trình:…………………………………………….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu tô tường trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

Tiến hành nghiệm thu:

– Diện tích tường:…………………………………………………………………………………………

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):………………………………………………….

– Chất lượng sơn và màu sơn:………………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………………………………

4. Kết luận

…………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ                                                            NHÀ THẦU

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu công trình là văn bản do chủ đầu tư công trình hoặc bên thứ ba nhằm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra chất lượng công trình,…… khi đã tiến hành xây dựng xong. Dưới đây là văn bản mẫu nghiệm thu công trình cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

Số:…./BB-…………

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số:…/…-….. Quyết định phê duyệt dự án…………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-……thuê thầu công trình xây dựng ………;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  công trình gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Ông/Bà:……………. Chức vụ:…………………

Bên bàn giao nghiệm thu ( Nhà thầu công trình):

Ông/Bà:…………… Chức vụ:…………

1.Đối tượng nghiệm thu

Tên công trình:…………………………………………………………………..

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu công trình:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Mô hình thực tế so với bản vẽ:…………………………………………………

– Tiêu chuẩn, quy phạm công trình:………………………………………………

– Chất lượng nguyên vật liệu:……………………………………………………..

– Tiến độ hoàn thành:………………………………………………………………

– Các nội dung khác:………………………………………………………………

4.Kết luận chung

………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu công trình các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

      CHỦ ĐẦU TƯ                                                                   NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu thang máy là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của thang máy sau khi được chủ thầu lắp đặt hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu thang máy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu thang máy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU THANG MÁY

Căn cứ………………………………………………;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:……………..

HKTT:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu thang máy các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy

Tại địa điểm:………………………………………………………………………………..

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu thang máy trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3. Nội dung cụ thể:

– Số lượng thang máy:

– Thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng phần lắp đặt mọi thiết bị có trong khu vực phòng máy của thang máy.

– Tiến hành kiểm tra toàn bộ thiết bị nằm ở khu vực dọc theo hố thang máy.

– Kiểm tra, đảm bảo về chất lượng của các thiết bị được lắp đặt bên trong cabin thang máy.

– Xác định chất lượng của các thiết bị cửa tầng sau khi quá trình lắp đặt hoàn thành.

– Thử nghiệm cho thang máy hoạt động nhiều lần trước khi đưa vào sử dụng

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

……………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                      NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu trát tường là việc mà chủ đầu tư hoặc người thứ ba tiến hành nghiệm thu thẩm định, kiểm tra,…….sau khi nhà thầu hoặc chủ thể bất kỳ thực hiện xong công việc trát tường. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu trát tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU TRÁT TƯỜNG

Căn cứ Hợp đồng số:…./…..-…. ;

Căn cứ kết quả thực hiện công việc trên thực tế;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu  gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………… ……………………………… Chức vụ:………………..

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. ………………..Chức vụ:………………….

1.Đối tượng nghiệm thu

Hoàn thành công việc trát tường

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Diện tích tường:………………………………………………………………….

– Kích thước của lỗ mở ( Cửa chính, cửa sổ,……):…………………………….

– Biện pháp thi công:……………………………………………………………….

– Độ phẳng của tường xây:……………………………………………………….

– Màu sơn:……………………………………………………………………………

– Chất lượng:………………………………………………………………………..

– Các nội dung khác:……………………………………………………………….

4.Kết luận chung

……………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu trát tường các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

 

      Bên bàn giao                                                                                                               Bên nghiệm thu

 

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy là văn bản được thực hiện bởi cá nhân, cơ quan có trách nhiệm nghiệm thu kiểm tra chất lượng, yêu cầu, ….. của các cơ sở vật chất, trang thiết bị của  hệ thống phòng cháy chữa cháy sau khi đã thực hiện như thỏa thuận ban đầu. Dưới đây là mẫu văn bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

 Căn cứ Luật phòng cháy,chữa cháy sửa đổi năm 2013;

Căn cứ Hợp đồng số:…../….. thuê thầu xây dựng,lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ kết quả nghiệm thu ngày…./…../……;

Ngày…/…./….. các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao hệ thống phòng cháy, chữa cháy gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

Bên bàn giao nghiệm thu:

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………….

1.Đối tượng nghiệm thu:

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

Số lượng thiết bị:……………………………………………………………….

– Kiểm định tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn:………………………………….

– Màu sắc yêu cầu:……………………………………………………………….

– Các nội dung khác:……………………………………………………………..

4.Kết luận chung

…………………………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy các bên đi đến thống nhất bàn giao và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

 

     Bên nghiệm thu                                         Bên bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)                                     ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch tri ân khách hàng là văn bản do tổ chức, đơn vị, cá nhân xây dựng  nội dung chi tiết cho việc tri ân khách hàng theo kế hoạch của Công ty để xúc tiến thương mại, nâng tầm hình ảnh của tổ chức, cá nhân trong mắt của khách hàng hoặc nhằm mục đích khác. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch tri ân khách hàng cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch tri ân khách hàng


CÔNG TY….

PHÒNG MARKETING

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng…..năm……

KẾ HOẠCH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty………………

Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty….. trong thời gian qua;

Căn cứ vào kế hoạch tri ân khách hàng thường niên của Công ty……….;

Thay mặt Công ty…, phòng Marketing thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng với các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm tổ chức:

Bắt đầu từ …h, ngày…..tháng…năm….

Tại……………………………………………….

2.Thành phần tham gia thực hiện

– Bộ phận:………………………………

– Bộ phận:………………………………

Ngoài ra sẽ có các vị khách mời như:

3.Phân công nhiệm vụ

Bộ phận Phụ trách Chuẩn bị …….. ……  
1,          
2,          
3,          

4.Nội dung

Sự kiện tri ân khách hàng sẽ diễn ra các chương trình chủ yếu sau:

– Mở đầu là chương trình ca nhạc và trò chuyện với người nổi tiếng………………

– Chơi mini game  tặng quà cho khách hàng may mắn

-………

5.Chi phí

Sau khi lên kế hoạch thực hiện chi phí dự kiến là :…………. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:……………..VNĐ)

6.Đề xuất thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản kế hoạch tri ân khách hàng do phòng Marketing thảo luận, thống nhất. Kính trình Ban lãnh đạo xét duyệt, thông qua.

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING                                        BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch bán hàng là văn bản do tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện xây dựng lên các nội dung chi tiết cho đợt bán hàng sắp tới nhằm trình lên cấp trên hoặc nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch bán hàng cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch bán hàng

CÔNG TY….

PHÒNG KINH DOANH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng…..năm……

KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………..

Căn cứ vào tình hình sản xuất và cung ứng nguồn sản phẩm mới của Công ty……. đã được thảo luận, bàn bạc trong cuộc họp ngày…/…./……;

Căn cứ bảng khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm của thị trường;

Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch bán hàng với các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm:

Thời gian dự kiến ra mắt các sản phẩm mới diễn ra từ ngày…./…/….đến ngày…./…./….

Tại các cơ sở sau:

2.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm Số lượng Màu sắc Giá sản phẩm …………..
1,        
2,        
3,        
         

3.Nội dung bán hàng

Phân loại sản phẩm tùy thuộc vào đối tượng sử dụng để quảng cáo:

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

…………………………………………………………………………………………………………..

Sự phận loại như trên sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận với khách hàng có nhu cầu, đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

4.Đề xuất thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản kế hoạch bán hàng do phòng kinh doanh thảo luận, thống nhất. Kính trình Ban lãnh đạo xét duyệt, thông qua.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH                                               BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com