Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình là văn bản do cơ quan, tổ chức gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình


TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Công ty ………………..

Căn cứ Luật xây dựng……………………………………….;

Căn cứ Hợp đồng số:…./….-………………………………..;

Căn cứ…………………………………………………………;

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………Chức vụ:…………………………………

Bộ phận công tác:…………………… Công ty:……………………………….

Dựa trên bản Hợp đồng đã xác lập giữa công ty chúng tôi ……. và công ty………., Nay công ty chúng tôi đã hoàn thành việc bảo hành công trình như các bên đã thỏa thuận và bên công ty đối tác cũng đã kiểm tra, xác nhận về việc hoàn thành, do vậy đề nghị công ty đối tác thanh toán bảo hành công trình với các nội dung các bên đã thỏa thuận như sau:

Tên dự án/công trình: ……………………………………………………………

Mã dự án:………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:………(Bằng chữ:………………………………….)

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: Công ty…………………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán: Thanh toán bảo hành công trình :… …………………

Mong quý Công ty ……sớm hoàn thành việc thanh toán bảo hành công trình

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Nghiệm thu bảo hành công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

NGHIỆM THU BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Số:………………

 Công trình:………………………………………………………………

 1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 • Đại diện Chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng công trình

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:..

 1. Thời gian nghiệm thu bảo hành công trình

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc bảo hành công trình đã thực hiện
 • Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: ( Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản có liên quan

 • Các ý kiến khác nếu có
 1. Kết luận

– Chấp nhận/Không chấp nhận nghiệm thu:…………………….hoàn thành hạng mục công trình.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần phải sửa:

– Thời gian sửa:…………………………………………………………

 1. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Đại diện Ban quản lý dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình là văn bản do cơ quan, tổ chức gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản đề nghị thanh toán tiền bảo hành công trình


TÊN ĐƠN VỊ

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…..,ngày….tháng…..năm………

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Công ty ………………..

Căn cứ Luật xây dựng……………………………………….;

Căn cứ Hợp đồng số:…./….-………………………………..;

Căn cứ…………………………………………………………;

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………Chức vụ:…………………………………

Bộ phận công tác:…………………… Công ty:……………………………….

Dựa trên bản Hợp đồng đã xác lập giữa công ty chúng tôi ……. và công ty………., Nay công ty chúng tôi đã hoàn thành việc bảo hành công trình như các bên đã thỏa thuận và bên công ty đối tác cũng đã kiểm tra, xác nhận về việc hoàn thành, do vậy đề nghị công ty đối tác thanh toán bảo hành công trình với các nội dung các bên đã thỏa thuận như sau:

Tên dự án/công trình: ……………………………………………………………

Mã dự án:………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:………(Bằng chữ:………………………………….)

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Số tài khoản:…………………………………………………………………..

Đơn vị thụ hưởng: Công ty…………………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán: Thanh toán bảo hành công trình :… …………………

Mong quý Công ty ……sớm hoàn thành việc thanh toán bảo hành công trình

Xin chân thành cám ơn!

LÃNH ĐẠO CÔNG TY                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Nghiệm thu bảo hành công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

NGHIỆM THU BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Số:………………

 Công trình:………………………………………………………………

 1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
 2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 • Đại diện Chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng công trình

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:..

 1. Thời gian nghiệm thu bảo hành công trình

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………………

 1. Đánh giá công việc bảo hành công trình đã thực hiện
 • Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

 • Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: ( Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản có liên quan

 • Các ý kiến khác nếu có
 1. Kết luận

– Chấp nhận/Không chấp nhận nghiệm thu:…………………….hoàn thành hạng mục công trình.

– Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần phải sửa:

– Thời gian sửa:…………………………………………………………

 1. Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Đại diện Ban quản lý dự án

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhà thầu thi công

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com