Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp có sự việc rơi/mất đồ xảy ra và cần biên bản ghi nhận lại sự việc.

Mẫu Biên bản rơi đồ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

BIÊN BẢN RƠI ĐỒ

Biên bản được lập vào hồi ….h……ngày……..tháng……..năm 2019 Tại…

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:………Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………Số điện thoại:…………

Người chứng kiến

Họ tên:……Chức vụ/nghề nghiệp:……

Địa chỉ:………Số điện thoại:………

Người làm rơi đồ

Họ tên:………Chức vụ/nghề nghiệp………

Địa chỉ:………Số điện thoại:……

Nội dung sự việc:

Tên đồ vật bị rơi:…………

Thời gian, địa điểm diễn ra vụ việc:………

Giá trị đồ vật làm rơi:…….(bằng số)……….(bằng chữ)

Biên bản được ghi nhận một cách khách quan, trung thực

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI RƠI ĐỒ NGƯỜI LÀM CHỨNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017

BIÊN BẢN

(V/v: …………..)

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:                                                                                CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Tiến hành lập văn bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

………………………………………………………….

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến                       Người có liên quan                          Người lập

(Ký, ghi rõ họ và tên)                     (Ký, ghi rõ họ và tên)                  (Ký, ghi rõ họ và tên)


Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu biên bản được dùng trong trường hợp có sự việc rơi/mất đồ xảy ra và cần biên bản ghi nhận lại sự việc.

Mẫu Biên bản rơi đồ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày….tháng…..năm 2019

BIÊN BẢN RƠI ĐỒ

Biên bản được lập vào hồi ….h……ngày……..tháng……..năm 2019 Tại…

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:………Chức vụ:…………

Địa chỉ:…………Số điện thoại:…………

Người chứng kiến

Họ tên:……Chức vụ/nghề nghiệp:……

Địa chỉ:………Số điện thoại:………

Người làm rơi đồ

Họ tên:………Chức vụ/nghề nghiệp………

Địa chỉ:………Số điện thoại:……

Nội dung sự việc:

Tên đồ vật bị rơi:…………

Thời gian, địa điểm diễn ra vụ việc:………

Giá trị đồ vật làm rơi:…….(bằng số)……….(bằng chữ)

Biên bản được ghi nhận một cách khách quan, trung thực

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI RƠI ĐỒ NGƯỜI LÀM CHỨNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản bắt quả tang đối tượng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày… tháng … năm 2017

BIÊN BẢN

(V/v: …………..)

Hôm nay, hồi…giờ…..ngày…tháng…..năm….

Tại:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:                                                                                CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi gồm Ông/ Bà :                                         chức danh

Tại:

CMND                                            do CATP Hà Hội cấp ngày

Địa chỉ thường chú:

Địa chỉ liên hệ:

Tiến hành lập văn bản vụ việc sau đây: (Ghi thời gian, địa điểm xảy ra, phát hiện vụ việc, nội dung diễn biến, hiện trường, nguyên nhân, người chứng kiến, người liên quan, hậu quả tác hại, các biện pháp đã xử lý, kết quả đã xử lý kèm theo biên bản thu giữ tang chứng, vật chứng nếu có)

………………………………………………………….

Biên bản được lập thành…..bản.

Biên bản kết thúc hồi…..giờ…..cùng ngày, mọi người có tên trên xác nhận sự việc cùng ký tên dưới đây:

Người chứng kiến                       Người có liên quan                          Người lập

(Ký, ghi rõ họ và tên)                     (Ký, ghi rõ họ và tên)                  (Ký, ghi rõ họ và tên)


Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Mẫu Biên bản giao tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———–

BIÊN BẢN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…;  tại …………………., Chúng tôi gồm :

BÊN A:  BÊN NHẬN TIỀN (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Ông: …………………………………………………………………..                  

Sinh năm: …………………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: ………………..

Cấp tại: …………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………

 

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Ông (Bà): ………………………………….

Sinh năm: …………………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: ………………..

Cấp tại: …………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:

…………

Hai bên tiến hành cam kết những nội dung như sau:

  1.  Bên A đã nhận dủ số tiền do Bên B giao là: ……………………….. VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………. đồng Việt Nam).
  2.  Lý do:

Sắp xếp công việc cho cô:………………………………

  1. Hai bên cam kết nếu giao dịch không thể thực hiện được trong thời hạn là: …. Tháng thì Bên nhận tiền sẽ hoàn trả lại cho Bên giao tiền số tiền đã giao theo Biên bản này, cộng thêm phần lãi suất ngân hàng tính theo chỉ số lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  2. Nếu Bên B cảm thấy có dấu hiệu lừa dối có quyền yêu cầu Bên A hoàn trả số tiền này bất kỳ lúc nào, nếu Bên A không thực hiện theo yêu cầu, số tiền sẽ được cộng thêm phần trăm theo số ngày chậm trả.
  3. Nếu tiến độ thực hiện yêu cầu trên Biên bản này bị ảnh hưởng do những trường hợp bất khả kháng do Bộ Luật Dân sự quy định, thì các bên sẽ cùng nhau thỏa thuận khắc phục sự cố, và thời gian này sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện công việc.
  4. Trong trường hợp các bên xảy ra mâu thuẫn sẽ ưu tiên phương pháp hòa giải, nếu vẫn không thể giải quyết sẽ khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền.
  5. Biên bản giao tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc giao dịch giữa các bên.
BÊN NHẬN TIỀN BÊN GIAO TIỀN

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

Ngày … tháng … năm 2014
Tại: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:
1. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do CA………………. cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do CA………………. cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
Cả hai được…………………………………………………….(bên B) và …………………………………………..(bên A) mời làm chứng việc hai bên ký kết Biên bản này.

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN :

BÊN A:  BÊN NHẬN TIỀN (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Ông: …………………………………………………………………..                  

Sinh năm: …………………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: ………………..

Cấp tại: …………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………

 

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Ông (Bà): ………………………………….

Sinh năm: …………………
CMND số: …………………..                Cấp ngày: ………………..

Cấp tại: …………………..
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………

– Hai bên thoả thuận và ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

– Tại thời điểm ký kết Biên bản xác nhận Bên A và Bên B hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật.

– Chúng tôi đã ghi nhận có sự thoả thuận của Bên A và Bên B rồi đánh máy, in thành văn bản.

– Trước khi Bên A và Bên B ký kết Biên bản này, chúng tôi đã đọc lại nội dung cho hai ông, bà nghe và hoàn toàn nhất trí công nhận nội dung này đúng như hai bên đã thoả thuận.

– Bên A và Bên B ký vào Biên bản này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong bản hợp đồng này là của Bên A và Bên B

Biên bản gồm 05 trang 03 bản, mỗi bên lưu giữ một bản để thực hiện, bên làm chứng giữ 01 bản.

Người làm chứng  1 Người làm chứng  2

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com