Kê khai nguyên liệu sử dụng (trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại Việt Nam) là văn bản của người xuất hàng Việt Nam phải thống kê một cách chính xác, đầy đủ các nguyên phụ liệu cấu tạo nên sản phẩm đó trước khi hàng hóa được đưa vào sử dụng hoặc được xuất khẩu sang nước ngoài.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kê khai nguyên liệu sử dụng (hàng Việt Nam xuất khẩu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG

(Chứng minh hàng xuất khẩu có xuất xứ thuần túy Việt Nam)

Tên và mã hàng:                                         Mã H.S:

Số lượng:                                                    Nước nhập:

Hàng xuất khẩu theo các TKHQ hàng xuất (số,ngày):

Đơn vị sản xuất:

Địa chỉ, điện thoại:

STT Nguyên liệu sử dụng Xuất xứ Số, ngày chứng từ nguyên liệu Ghi rõ nơi khai thác, đánh bắt, nuôi trồng nguyên liệu thuần túy Việt Nam; ghi rõ thêm về nguồn gốc nguyên liệu khác; hoặc ghi chú khác (nếu có)
         
         
         

Đơn vị xuất khẩu chúng tôi cam kết nội dung khai báo trên là xác thực; cam kết lưu trữ bảng kê và các chứng từ chứng minh liên quan đầy đủ, đúng quy định (tối thiểu 3 năm); xuất trình kịp thời khi có yêu cầu kiểm tra và kiểm tra lại của Tổ chức cấp C/O. Đơn vị xuất khẩu chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo và cam kết này.

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI                      NGƯỜI LÀM BẢN KÊ KHAI

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Bản kê khai nguyên phụ liệu thực phẩm là văn bản của cá nhân (thủ kho xuất, thủ kho nhập…) của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khai báo các thông tin chi tiết về nguồn hàng dùng trong sản xuất hàng hóa của họ.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Bảng kê khai nguyên phụ liệu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN PHỤ LIỆU …

(Dùng trong ngành thực phẩm)

Tên và mã hàng:     Mã H.S:
Số lượng:     Nước nhập:
Hàng xuất khẩu theo các TKHQ hàng xuất (số,ngày):  
Đơn vị sản xuất:      
Địa chỉ, điện thoại:      
STT Tên nguyên liệu Thành phần cấu tạo Tên hãng sản xuất và tên nước Chỉ tiêu chất lượng / Chỉ tiêu an toàn Thời hạn sử dụng Cách thức đóng gói Sử dụng cho sản phẩm
1.              
2.              
3.              
4.

 

……

             

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI                      NGƯỜI LÀM BẢN KÊ KHAI

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kê khai nguyên liệu sử dụng (trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại Việt Nam) là văn bản của người xuất hàng Việt Nam phải thống kê một cách chính xác, đầy đủ các nguyên phụ liệu cấu tạo nên sản phẩm đó trước khi hàng hóa được đưa vào sử dụng hoặc được xuất khẩu sang nước ngoài.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kê khai nguyên liệu sử dụng (hàng Việt Nam xuất khẩu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN LIỆU SỬ DỤNG

(Chứng minh hàng xuất khẩu có xuất xứ thuần túy Việt Nam)

Tên và mã hàng:                                         Mã H.S:

Số lượng:                                                    Nước nhập:

Hàng xuất khẩu theo các TKHQ hàng xuất (số,ngày):

Đơn vị sản xuất:

Địa chỉ, điện thoại:

STT Nguyên liệu sử dụng Xuất xứ Số, ngày chứng từ nguyên liệu Ghi rõ nơi khai thác, đánh bắt, nuôi trồng nguyên liệu thuần túy Việt Nam; ghi rõ thêm về nguồn gốc nguyên liệu khác; hoặc ghi chú khác (nếu có)
         
         
         

Đơn vị xuất khẩu chúng tôi cam kết nội dung khai báo trên là xác thực; cam kết lưu trữ bảng kê và các chứng từ chứng minh liên quan đầy đủ, đúng quy định (tối thiểu 3 năm); xuất trình kịp thời khi có yêu cầu kiểm tra và kiểm tra lại của Tổ chức cấp C/O. Đơn vị xuất khẩu chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo và cam kết này.

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI                      NGƯỜI LÀM BẢN KÊ KHAI

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Bản kê khai nguyên phụ liệu thực phẩm là văn bản của cá nhân (thủ kho xuất, thủ kho nhập…) của doanh nghiệp sản xuất thực phẩm khai báo các thông tin chi tiết về nguồn hàng dùng trong sản xuất hàng hóa của họ.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Bảng kê khai nguyên phụ liệu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

BẢNG KÊ KHAI NGUYÊN PHỤ LIỆU …

(Dùng trong ngành thực phẩm)

Tên và mã hàng:     Mã H.S:
Số lượng:     Nước nhập:
Hàng xuất khẩu theo các TKHQ hàng xuất (số,ngày):  
Đơn vị sản xuất:      
Địa chỉ, điện thoại:      
STT Tên nguyên liệu Thành phần cấu tạo Tên hãng sản xuất và tên nước Chỉ tiêu chất lượng / Chỉ tiêu an toàn Thời hạn sử dụng Cách thức đóng gói Sử dụng cho sản phẩm
1.              
2.              
3.              
4.

 

……

             

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI                      NGƯỜI LÀM BẢN KÊ KHAI

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com