Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí, vụ việc dân sự, vụ án dân sự trong quy trình tố tụng hoặc sau khi bản án tuyên.

Tổng quát Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí là đơn được xá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc hoàn trả tạm ứng án phí theo quyết định/bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Mẫu Đơn yêu cầu hoàn trả tạm ứng án phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU HOÀN TRẢ TẠM ỨNG ÁN PHÍ

 

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Quyết định/bản án số………… của Tòa án………. ngày…/…./……

-….

Kính gửi: – Cơ quan thi hành án huyện (quận, thị xã)…………..

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là: nguyên đơn trong vụ án dân sự số………….. được Tòa án nhân dân……… thụ lý giải quyết vào ngày…./…./…..

Tôi xin trình bày sự việc để Quý cơ quan được biết:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Trình bày về lý do làm đơn yêu cầu)

Theo thông báo số:…………… của Tòa vào ngày…/…./….. về việc nộp tạm ứng án phí, tôi đã nộp một số tiền là………. đồng cho Chi cục thi hành án…………. vào ngày…./…../……

Đến ngày…./…/…., sau quá trình giải quyết vụ án mà tôi là nguyên đơn, Tòa án đã ra Quyết định/Bản án số……………., hiện nay đã có hiệu lực pháp luật.

Theo đó, tôi sẽ được hoàn trả lại một phần/toàn bộ số tiền đã nộp tạm ứng án phí. Cụ thể là, theo nội dung tại điểm…….Mục….. Khoản…. Điều…… Quyết định/Bản án nêu trên, tôi sẽ được hoàn trả lại…………đồng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 144. Xử lý tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí thu được

3.Người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải chịu án phí, lệ phí thì ngay sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, số tiền tạm ứng đã thu được phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp người đã nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nộp theo bản án, quyết định của Tòa án thì cơ quan thi hành án đã thu tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí phải làm thủ tục trả lại tiền cho họ.

…”

Tôi sẽ được chi cục thi hành án……….. hoàn trả lại số tiền là……..

Nên, tôi làm đơn này để yêu cầu Quý cơ quan xem xét, tổ chức hoàn trả lại số tiền…………. đồng cho tôi trong thời gian sớm để tôi có thể sử dụng số tiền trên vào các mục đích hợp pháp khác.

Gửi kèm theo đơn này là 01 Bản sao y Bản án/Quyết định…………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com