Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân, Đơn xin miễn nhiệm cán bộ, chúng tôi xin gửi tới các bạn nội dung tham khảo đối với mẫu đơn này.

Tổng quan Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tổ chức miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân vì lý do như không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm/ vì lý do sức khẻ cũng như các lý do khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN

(V/v: Đề nghị miễn nhiệm Ông/Bà….…………. là thành viên Ủy ban nhân dân…………..)

 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………

-Ông……………………… – Chủ tịch UBND xã/huyện/tỉnh……………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2016;

– Căn cứ Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức ,miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

– Căn cứ….

 

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, có thể là chính thành viên UBND tự yêu cầu bãi nhiệm nhưng cũng có thể là một thành viên khác trong UBND)

…………………………………………

…………………………………………

(Bạn trình bày sự việc và lý do dẫn đến việc bạn cho rằng chủ thể là thành viên UBND hiện tại không đủ điều kiện/tư cách để tiếp tục giữ chức vụ này, đây có thể là điều kiện về trình độ chuyên môn, thái độ làm việc, sức khỏe,…)

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và tổ chức điều tra xác minh sự việc trên. Qua đó, tổ chức cuộc họp để xem xét, tổ chức việc miễn nhiệm:

Ông:………………………………. Sinh năm:……………..

Chức vụ: Thành viên………. UBND…..

Nhiệm kỳ:…………………………

Theo:…………………………. (Căn cứ giữ chức,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan sớm giải quyết đề nghị trên của tôi theo quy định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho thông tin mà tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm đơn này những tài liệu, văn bản sau đây, nếu có:………………… (bạn cần liệt kê tình trạng tài liệu, văn bản mà bạn gửi đi, số lượng văn bản, là bản gốc hay bản sao, dạng ảnh hay văn bản,…)

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com