Đơn xin xác nhận vị trí địa chính là văn bản được cá nhân, hộ gia đình,…. sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận vị trí địa chính cho cá nhân, hộ gia đình đó,….. nhằm mục đích nhất định.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận vị trí địa chính


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỊ TRÍ ĐỊA CHÍNH

 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân xã ………..

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…; 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:…………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi làm đơn này xin trình bày vấn đề như sau:

Gia đình tôi có một miếng đất tại vị trí số:………….. được cấp ngày…./…../…..do tôi đứng tên.

Thông tin cụ thể:

Loại đất:………

Diện tích:……m2

……………………………………………………………………………………..

Hiện nay, gia đình tôi có nhu cầu bán miếng đất này cho Ông/Bà:……………..

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận thông tin của miếng đất gia đình tôi  nêu trên và hiện trạng đất hiện tại để chúng tôi có thể hoàn tất cả các thủ tục mua bán đất theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã trình bày là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Xác nhận của ………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com