Hợp đồng mua bán trâu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRÂU

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thú y 2015;
 • Căn cứ Luật Chăn nuôi 2020;
 • Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5286:1990 về trâu bò giống hướng thịt và cày kéo – Phương pháp phân cấp chất lượng;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, 8 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2020 tại số 10 Khu 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (BÊN A):

Bà: NGUYỄN LINH TRANG                    Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132

Ngày cấp: 17/01/2000             Nơi cấp: Công an Lâm Đồng

Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: Khu 12, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 0340712530

BÊN MUA (BÊN B):

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Long An

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ hiện tại: số 15, Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 03425308881                

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng mua bán heo giống (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN

 1. Tên đối tượng: Trâu
 2. Chủng loại: Trâu ngố
 3. Số lượng: 01 con
 4. Tuổi: 18 tháng tuổi
 5. Cân nặng: 50kg
 6. Đạt Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5286:1990 về trâu bò giống hướng thịt và cày kéo – Phương pháp phân cấp chất lượng

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Chi phí: 20.000.000 đồng ( Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán 02 đợt:
 3. Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp đồng, bên B thanh toán cho bên A trước 70% tổng chi phí.
 4. Đợt 2: Ngay khi nhận được heo giống, bên B thanh toán cho bên A 30% tổng chi phí còn lại.
 5. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
 6. Tài khoản:

Số tài khoản: 12510001018023

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Di Linh

 • Thời gian giao nhận: ngày 20 tháng 10 năm 2020
 • Địa điểm giao nhận: số 15, Khu 1, xã An Trạch, huyện Bến Lứt, tỉnh Long An, Việt Nam
 • Phương thức vận chuyển: xe tải Veam HD800

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng chất lượng, số lượng và thời gian như trong thoả thuận hợp đồng.

Bên A có trách nhiệm xuất hoá đơn và giấy tờ liên quan đến hàng hoá cho bên B sau khi giao hàng.

Nếu bên A phát sinh vấn đề và không thể giao hàng đúng mẫu, đúng hẹn thì phải báo trước bên B ít nhất 05 ngày và có thoả thuận khác bằng văn bản bố sung.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng hoá trước khi nhận hàng.

Sau khi nhận hàng, bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận trong hợp đồng.

ĐIỀU 5: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 4 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu giữ tại công ty.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 16 tháng 09 năm 2020, chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

*Tài liệu kèm theo:

– Giấy chứng nhận kiểm dịch được Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông tỉnh Lâm Đồng xác nhận.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)      
TRẦN THU VÂN
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)      
LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com