Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tốt nghiệp thpt


TRƯỜNG THPT….……………… 

 

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN COI THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC  ………… – …………

Buổi thi môn: TOÁN

Từ….. giờ….. phút, ngày…….. tháng……. năm 20…

Tại Điểm thi: ……………………………………………………………………………………………

THÀNH PHẦN

 • Trưởng điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..
 • Phó Trưởng điểm 1: …………………………………………………………………………………………………….
 • Phó Trưởng điểm 2: …………………………………………………………………………………………………….
 • Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….
 • Đoàn cán bộ coi thi ……………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

 1. Họp Điểm thi coi thi
 2. Phân công Cán bộ coi thi
Phòng thi CBCT 1 CBCT 2 GS Số  đề thi CBCT 1 ký nhận Số đề thừa Số bài Số tờ Người thu bài
                   
                   
                   

 

 1. Phương án đánh số báo danh:

Đầu phòng thi

             
             
             

Cuối phòng thi

 1. Chứng kiến niêm phong bì đề thi

Tình trạng bì đề thi

……………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 1. Tình trạng buổi thi:

………………………………………………….

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

 Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

TRƯỞNG ĐIỂM THI THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi khảo sát chất lượng


TRƯỜNG ………………………

 

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

HỌC SINH KHỐI … NĂM HỌC 20… – 20…

1. Thời gian và địa điểm

 • Từ …h…, ngày … tháng … năm 20…
 • Tại trường…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thành phần

1. Đ/c …………………………… –     Hiệu trưởng –     Chủ tịch hội đồng
2. Đ/c …………………………… –     Phó hiệu trưởng –     Phó chủ tịch hội đồng
3. Đ/c …………………………… –     Kế toán –     Thư ký
4. Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung làm việc

 • Họp hội đồng coi thi
 • Chứng kiến bì đựng đề thi

Tình trạng bì đề thi

………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 • Phân công giám thị coi thi và nhận đề thi
Phòng Sĩ số Số đề nhận Giám thị Chữ ký
– Phòng 1     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 2     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 3     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
 • Tổ chức thi:
 • …h… phút mở đề
 • …h… phút phát đề cho học sinh
 • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
 • …h… phút thu bài
Phòng Tổng số HS Có mặt Số bài Số tờ Ghi chú Chữ ký giám thị
             
             
             
 • Báo cáo tình trạng buổi thi

…………………………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tiểu học


TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

 

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN COI THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN ……………. NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện hướng dẫn số …. về hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 20…-20….

Được sự phân công của Phòng GD&ĐT, hội đồng coi thi trường ………….. coi thi cuối học kỳ I môn ……………. khối ………. vào ngày … tháng … năm 20…

1. Thời gian và địa điểm

Tại trường …………, đúng … giờ … phút hội đồng coi thi làm việc

2. Thành phần

1. Đ/c …………………………… –     Hiệu trưởng –     Chủ tịch hội đồng
2. Đ/c …………………………… –     Phó hiệu trưởng –     Phó chủ tịch hội đồng
3. Đ/c …………………………… –     Kế toán –     Thư ký
4. Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung

 • Đồng chí chủ tịch hội đồng coi kiểm tra họp và phổ biến quy chế coi kiểm tra.
 • Đồng chí chủ tịch phân công các giám thị coi kiểm tra và thông qua hiệu lệnh chuông, thời gian làm bài của học sinh:
Phòng Lớp Giám thị
– Phòng 1   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
– Phòng 2   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
– Phòng 3   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
 • Các giám thị nhận đề kiểm tra và phát đề kiểm tra cho học sinh
 • …h… phút mở đề
 • …h… phút phát đề cho học sinh
 • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
 • …h… phút thu bài
Phòng thi Sĩ số học sinh Số HS dự thi Số bài Vắng
         
         
         
Cộng        

Kết luận: Hội đồng làm việc đúng quy chế.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 2 bản: 01 bản gửi về Phòng GD&ĐT; 01 bản lưu tại trường.

Hội đồng kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tiểu học


TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

 

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN COI THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN ……………. NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện hướng dẫn số …. về hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 20…-20….

Được sự phân công của Phòng GD&ĐT, hội đồng coi thi trường ………….. coi thi cuối học kỳ I môn ……………. khối ………. vào ngày … tháng … năm 20…

1. Thời gian và địa điểm

Tại trường …………, đúng … giờ … phút hội đồng coi thi làm việc

2. Thành phần

1. Đ/c …………………………… –     Hiệu trưởng –     Chủ tịch hội đồng
2. Đ/c …………………………… –     Phó hiệu trưởng –     Phó chủ tịch hội đồng
3. Đ/c …………………………… –     Kế toán –     Thư ký
4. Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung

 • Đồng chí chủ tịch hội đồng coi kiểm tra họp và phổ biến quy chế coi kiểm tra.
 • Đồng chí chủ tịch phân công các giám thị coi kiểm tra và thông qua hiệu lệnh chuông, thời gian làm bài của học sinh:
Phòng Lớp Giám thị
– Phòng 1   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
– Phòng 2   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
– Phòng 3   Giám thị 1:  
Giám thị 2:  
 • Các giám thị nhận đề kiểm tra và phát đề kiểm tra cho học sinh
 • …h… phút mở đề
 • …h… phút phát đề cho học sinh
 • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
 • …h… phút thu bài
Phòng thi Sĩ số học sinh Số HS dự thi Số bài Vắng
         
         
         
Cộng        

Kết luận: Hội đồng làm việc đúng quy chế.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 2 bản: 01 bản gửi về Phòng GD&ĐT; 01 bản lưu tại trường.

Hội đồng kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi khảo sát chất lượng


TRƯỜNG ………………………

 

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN COI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

HỌC SINH KHỐI … NĂM HỌC 20… – 20…

1. Thời gian và địa điểm

 • Từ …h…, ngày … tháng … năm 20…
 • Tại trường…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thành phần

1. Đ/c …………………………… –     Hiệu trưởng –     Chủ tịch hội đồng
2. Đ/c …………………………… –     Phó hiệu trưởng –     Phó chủ tịch hội đồng
3. Đ/c …………………………… –     Kế toán –     Thư ký
4. Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung làm việc

 • Họp hội đồng coi thi
 • Chứng kiến bì đựng đề thi

Tình trạng bì đề thi

………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 • Phân công giám thị coi thi và nhận đề thi
Phòng Sĩ số Số đề nhận Giám thị Chữ ký
– Phòng 1     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 2     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
– Phòng 3     Giám thị 1:    
  Giám thị 2:    
 • Tổ chức thi:
 • …h… phút mở đề
 • …h… phút phát đề cho học sinh
 • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
 • …h… phút thu bài
Phòng Tổng số HS Có mặt Số bài Số tờ Ghi chú Chữ ký giám thị
             
             
             
 • Báo cáo tình trạng buổi thi

…………………………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tốt nghiệp thpt


TRƯỜNG THPT….……………… 

 

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN COI THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC  ………… – …………

Buổi thi môn: TOÁN

Từ….. giờ….. phút, ngày…….. tháng……. năm 20…

Tại Điểm thi: ……………………………………………………………………………………………

THÀNH PHẦN

 • Trưởng điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..
 • Phó Trưởng điểm 1: …………………………………………………………………………………………………….
 • Phó Trưởng điểm 2: …………………………………………………………………………………………………….
 • Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….
 • Đoàn cán bộ coi thi ……………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

 1. Họp Điểm thi coi thi
 2. Phân công Cán bộ coi thi
Phòng thi CBCT 1 CBCT 2 GS Số  đề thi CBCT 1 ký nhận Số đề thừa Số bài Số tờ Người thu bài
                   
                   
                   

 

 1. Phương án đánh số báo danh:

Đầu phòng thi

             
             
             

Cuối phòng thi

 1. Chứng kiến niêm phong bì đề thi

Tình trạng bì đề thi

……………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 1. Tình trạng buổi thi:

………………………………………………….

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

 Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

TRƯỞNG ĐIỂM THI THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com