Biên bản coi thi tốt nghiệp thpt

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tốt nghiệp thpt


TRƯỜNG THPT….……………… 

 

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN COI THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC  ………… – …………

Buổi thi môn: TOÁN

Từ….. giờ….. phút, ngày…….. tháng……. năm 20…

Tại Điểm thi: ……………………………………………………………………………………………

THÀNH PHẦN

  • Trưởng điểm: ……………………………………………………………………………………………………………..
  • Phó Trưởng điểm 1: …………………………………………………………………………………………………….
  • Phó Trưởng điểm 2: …………………………………………………………………………………………………….
  • Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….
  • Đoàn cán bộ coi thi ……………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

  1. Họp Điểm thi coi thi
  2. Phân công Cán bộ coi thi
Phòng thi CBCT 1 CBCT 2 GS Số  đề thi CBCT 1 ký nhận Số đề thừa Số bài Số tờ Người thu bài
                   
                   
                   

 

  1. Phương án đánh số báo danh:

Đầu phòng thi

             
             
             

Cuối phòng thi

  1. Chứng kiến niêm phong bì đề thi

Tình trạng bì đề thi

……………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 1

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Cán bộ coi thi chứng kiến số 2

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

  1. Tình trạng buổi thi:

………………………………………………….

Số thí sinh vi phạm quy chế thi

STT SBD Họ tên Nội dung vi phạm Hình thức xử lí của Điểm thi
         
         
         

 Buổi thi kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày.

  ……………, ngày … tháng … năm 20…

TRƯỞNG ĐIỂM THI THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com