Biên bản bàn giao xe là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân và các chủ thể có liên quan cùng nhau tiến hành ghi chép lại nội dung của quá trình bàn giao xe nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao xe cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao xe: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:……………………………………….

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao xe….. cho bên B

tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Lý do bàn giao và mục đích sử dụng

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

5. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên giao xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao xe là văn bản giữa bên mua xe và bên bán xe thống nhất, bàn bạc và kí kết những nội dung liên quan đến việc bàn giao xe và là căn cứ để bên mua xe đã nhận được xe của bên bán khi xảy ra tranh chấp…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Số: ………./BBBGTS

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số ………………………………………..

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Bên giao (Bên bán): …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Bên nhận (Bên mua): ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1.Xe

Model xe Số khung Số máy Mã xe
       

2.Tình trạng xe

STT Danh mục kiểm tra Xác nhận
1 Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy  
2 Bốn bánh xe mới  

3. Trang bị theo xe

STT Tên Xác nhận
1 Bộ dụng cụ thay lốp: con đội, tay quay, tuýp mở ốc bánh xe  
2 Móc kéo xe  
3 Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ  
4 Bộ thảm sàn  
5 Chụp trục bánh xe  
6 Bánh xe dự phòng  
7 Gạt tàn thuốc  
8 Chụp nhựa chân ghế cuối  

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng kí
STT Tên chi tiết Bản chính Bản sao
1 Hóa đơn GTGT của Đại lý    
2 Hóa đơn của Toyota VN    
3 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường    
4 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng    
5 Bản cà số khung/ Số máy    

Biên bản bàn giao tài liệu này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

BÊN GIAO                                                                                      BÊN NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao xe là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân và các chủ thể có liên quan cùng nhau tiến hành ghi chép lại nội dung của quá trình bàn giao xe nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao xe cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao xe: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:……………………………………….

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao xe….. cho bên B

tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Lý do bàn giao và mục đích sử dụng

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

5. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên giao xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao xe là văn bản giữa bên mua xe và bên bán xe thống nhất, bàn bạc và kí kết những nội dung liên quan đến việc bàn giao xe và là căn cứ để bên mua xe đã nhận được xe của bên bán khi xảy ra tranh chấp…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Số: ………./BBBGTS

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số ………………………………………..

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Bên giao (Bên bán): …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Bên nhận (Bên mua): ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1.Xe

Model xe Số khung Số máy Mã xe
       

2.Tình trạng xe

STT Danh mục kiểm tra Xác nhận
1 Bên ngoài xe sạch sẽ, không trầy  
2 Bốn bánh xe mới  

3. Trang bị theo xe

STT Tên Xác nhận
1 Bộ dụng cụ thay lốp: con đội, tay quay, tuýp mở ốc bánh xe  
2 Móc kéo xe  
3 Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ  
4 Bộ thảm sàn  
5 Chụp trục bánh xe  
6 Bánh xe dự phòng  
7 Gạt tàn thuốc  
8 Chụp nhựa chân ghế cuối  

4. Bộ hồ sơ xe

Hồ sơ xe chưa đăng kí
STT Tên chi tiết Bản chính Bản sao
1 Hóa đơn GTGT của Đại lý    
2 Hóa đơn của Toyota VN    
3 Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường    
4 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng    
5 Bản cà số khung/ Số máy    

Biên bản bàn giao tài liệu này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

BÊN GIAO                                                                                      BÊN NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com