Quyết định kỷ luật

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định kỷ luật : văn bản được ban lãnh đạo của cơ quan , doanh nghiệp lập ra để quyết định xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy , quy chế công ty .

Mẫu Quyết định kỷ luật


CÔNG TY …….Số : …/…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

 QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ vào Quy chế nhân sự Công ty … ;

Căn cứ vào đề xuất của … – Trưởng bộ phận … ;

Căn cứ vào biên bản của Hội đồng xét xử kỷ luật Công ty …

Xét hành vi của nhân viên … ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà) … giữ chức vụ…………. bằng hình thức……. kể từ ngày …/…/…

Điều 2: Đề nghị cá nhân , bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận:

– ……

– Lưu: VT ,

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191