Công văn giải trình chậm hưởng chế độ thai sản

Công văn giải trình chậm hưởng chế độ thai sản là văn bản do cơ quan, tổ chức  gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xác lập về nội dung chậm hưởng chế độ thai sản. Dưới đây là mẫu văn bản cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn giải trình chậm hưởng chế độ thai sản

TÊN DOANH NGHIỆP….

Số:…./CV-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày….tháng…..năm………

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHẬM HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

( V/v giải trình chậm hưởng chế độ thai sản)

Kính gửi: Công nhân viên công ty…………………..

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số:…./……/NĐ-CP ………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số: …………./TT-BYT……………………………………….;

Căn cứ Quyết định số:……../QĐ-BHXH ………………………………………;

Căn cứ……………………………………………………………………………;

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

MÃ số doanh nghiệp:…………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp…… giải trình về chậm hưởng chế độ thai sản cho người lao động như sau:

Theo quy định về bảo hiểm xã hội, công ty………….. sẽ phải gửi đúng thời gian và đầy đủ danh sách người lao động tại công ty có quyền lợi hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ có những sai sót nhất định dẫn đến việc không kịp thời cập nhật và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội đúng thời hạn . Do vậy, việc hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ bị lùi lại so với thời gian quy định.

Công ty gửi công văn đến toàn thể nhân viên có trong danh sách hưởng chế độ thai sản nội dung giải trình trên. Kính mong toàn thể nhân viên thông cảm và chấp nhận vì sự cố này./.

Công ty xin chân thành cảm ơn!

BAN LÃNH ĐẠO

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com