Mở cửa sổ sang phần đất nhà bên cạnh

5/5 - (2 bình chọn)

Theo Điều 174 BLDS 2015:

“Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.”

Theo khoản 3 Điều 176 BLDS 2015

“3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.”

Theo khoản 1 điều 178 BLDS 2015 thì:

“1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế:

“6.4.3   Cửa đi, cửa sổ

6.4.3.1  Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

6.4.3.1  Trường hợp khu đất liền kề chưa có công trình được xây dựng hoặc là công trình thấp tầng thì được phép mở các loại cửa thông gió hoặc cửa kính cố định lấy ánh sáng. Cạnh dưới của các loại cửa này phải cách mặt sàn tối thiểu là 2,0 m. Tất cả các cửa này phải chấp nhận không được sử dụng khi công trình liền kề được xây dựng.

Việc trổ của sổ sang phần đất nhà bên cạnh là quan hệ dân sự, luôn tôn trọng quyền tự do thỏa thuận giữa các bên, nếu hai bên đã thỏa thuận với nhau thì có thể thực hiện việc trổ của theo thỏa thuận (tuy nhiên vẫn phải tuân theo các quy định về đảm bảo phòng cháy chữa cháy). Tuy nhiên, một khi thỏa thuận chấm dứt thì việc bít các cửa là mặc nhiên, không tranh chấp hay cần xét xử. Khi không có thỏa thuận, việc trổ cửa sổ sang phần đất nhà bên cạnh phải tuân theo những quy định sát sao về xây dựng, từ vị trí trổ cửa, khoảng cách từ tường đến ranh giới, thời điểm được phép sử dụng,….

Việc quy định chặt chẽ việc trổ cửa sổ sang phần đất nhà bên cạnh để người dân thực hiện quyền của mình nhưng không xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác, về an ninh, về tính riêng tư, cũng như đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com