Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài

Xếp hạng post

Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng thuê người lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(V/v: Thuê lao động là người nước ngoài)

Số: …/HĐLĐ

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật lao động 2012;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Người sử dụng lao động (Bên A):

CÔNG TY…

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm … 

Người lao động (Bên B):

Ông/bà:                                                Ngày sinh:                                   Giới tính:

Quốc tịch:

Hộ chiếu số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Chuyên môn:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc thỏa thuận

– Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn 02 (hai) năm

– Thời hạn: 02 (hai) năm, kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm làm việc: …

– Chức danh: Quản lý tuyển sinh du học

– Mô tả công việc:

+ Quản lý, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá hoạt động kinh doanh của bộ phận Tuyển sinh du học cho Giám đốc Công ty định kỳ theo quý;

+ Lập phương án thúc đẩy hoạt động kinh doanh của bộ phận mình;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn mâng cao trình độ làm việc cho nhân viên của bộ phận mình;

+ Chủ động đề xuất và phối hợp với Phòng Marketing lập kế hoạch, triển khai các hoạt động event/chiến dịch marketing đã được duyệt để khai thác tối đa thị trường khu vực;

+ Phối hợp cùng Quản lý Chất lượng Đào tạo triển khai các hoạt động chuyên môn trong kế hoạch khai thác thị trường khu vực.

+ Đại diện Công ty để giải quyết mọi vướng mắc phát sinh liên quan đến du học sinh/phụ huynh.

Điều 2. Chế độ làm việc

2.1. Thời gian làm việc:

Làm việc đủ 8 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Mỗi tháng được nghỉ hai ngày thứ 7.

– Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

– Buổi chiều: từ 13:00 đến 17:00

Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

2.2. Tiền lương, phụ cấp lương và phương thức thanh toán:

– Mức lương tháng: $2000, tương đương với 46.530.000 đồng

– Phụ cấp lương:

+ Phụ cấp thu hút: 70% mức lương tháng 

+ Phụ cấp trách nhiệm: $150, tương đương với 3.490.000 đồng

– Bên A thực hiện thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và các khoản hỗ trợ (nếu có) cho bên B thông qua hình thức chuyển khoản vào ngày mùng 3 hàng tháng. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì Bên A sẽ trả cho bên B vào ngày làm việc tiếp theo. Thông tin tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 3. Tài liệu, giấy tờ kèm theo

1. Bên A cung cấp cho bên B và đảm bảo tính xác thực các loại tài liệu sau:

– Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Điều lệ và Nội quy Công ty;

– Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã gửi đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu đại diện theo pháp luật của bên A tham gia ký kết Hợp đồng này.

2. Bên B cung cấp cho bên A và đảm bảo tính xác thực các loại tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;

– Giấy khám sức khỏe tại tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam;

– Lý lịch tư pháp;

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu);.

– Văn bản chứng minh trình độ phù hợp với công việc quản lý tuyển sinh

– Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu.

Điều 4. Nghĩa vụ của bên A

– Tạo môi trường làm việc thuận lợi, bảo đảm vệ sinh an toàn nơi làm việc;

– Nộp các khoản BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của bên B cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

– Gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, làm thủ tục cấp Giấy phép lao động cho bên B và gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết, bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyền của bên A

– Trực tiếp chỉ đạo, điều hành bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng lao động;

– Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, bên A không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật mà bên B có thể mắc phải.

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 6. Nghĩa vụ của bên B

– Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh Nội quy Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty (nếu có);

– Hoàn thành công việc, nhiệm vụ được phân công theo đúng nội dung ghi trong Hợp đồng này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quyền của bên B

– Được xét nâng bậc lương, khen thưởng hằng năm khi đạt thành tích tốt trong công việc đảm nhiệm, không vi phạm kỷ luật lao động hoặc không trong thời gian kỷ luật lao động;

– Được Công ty đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương quy định trong Hợp đồng này với tỷ lệ đóng, thời gian đóng, phương thức đóng theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, phù hợp với Điều lệ và Nội quy Công ty.

Điều 8. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ bàn giao cửa hàng: … đồng

– Phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán Hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

Điều 9. Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường 02 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương với mức khấu trừ là 25% tiền lương hằng tháng sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

– Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại toàn bộ theo giá thị trường, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Nguyên tắc xác định mức bồi thường thiệt hại từ hành vi vi phạm:

+ Các chi phí Công ty phải thanh toán để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra;

+ Các chi phí Công ty phải chi trả để chứng minh hành vi vi phạm của người lao động (chi phí giám định, xác minh; thuê luật sư, phiên dịch, kiểm toán,…);

+ Các khoản thu nhập, lợi nhuận Công ty lẽ ra được hưởng nhưng bị mất đi do hành vi vi phạm của người lao động.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân nơi bên A đặt trụ sở tiến hành giải quyết.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

– Hết hạn Hợp đồng lao động mà các bên không gia hạn;

– Bên A thực hiện tổ chức lại hoặc chấm dứt hoạt động;

– Bên B bị thu hồi giấy phép lao động;

– Bên B chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 02 (hai) năm, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 01 (một) bản, do bên A giữ. Đính kèm Hợp đồng này là 01 (một) bản Hợp đồng lao động bằng tiếng Anh, do bên B giữ. Các bản Họp đồng do mỗi bên giữ có nội dung như nhau và giá trị ngang nhau.

– Trường hợp có thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì thỏa thuận phải được lập thành văn bản, 01 (một) bản tiếng Việt và 01 (một) bản tiếng Anh, có chữ ký của cả hai bên.

Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com