Hợp đồng mua bán thảo dược

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THẢO DƯỢC

Số: 110/HĐTD

  • Căn cứ: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13;
  • Căn cứ: Bộ luật thương mại Số 36/2005/QH11;
  • Căn cứ: Luật dược số  105/2016/QH13;
  • Căn cứ: Thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại địa chỉ số 45 đường Huỳnh Thúc Kháng, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, chúng tôi bao gồm:

BÊN A: Công ty TNHH ABC

Mã số thuế: 1900638485

Địa chỉ: Số 15 đường Tố Hữu, quận Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: TnhhABC@gmail.com

Số điện thoại liên lạc: 0208-3.888-888 hoặc 0916-653-321

Đại diện: Nguyễn Vũ Thanh A – Đại diện theo pháp luật của Công ty

Chức danh: Tổng giám đốc

BÊN B: Công ty Cổ phần CDE

Mã số thuế: 0101411983

Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Email: ctCDE@gmail.com

Số điện thoại liên lạc: 0208-3.666-666 hoặc 0918-757-535

Đại diện: Lê Thúy B – Đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số 110/HĐTD với những nội dung sau đây:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A và bên B ký kết hợp đồng mua bán hợp đồng thảo dược theo đó bên A đồng ý bán cho bên B những sản phẩm như sau:

STTSản phẩmSố lượng (kg)Đơn giá (VNĐ/kg)Thành tiền (VNĐ)
1Trinh nữ hoàng cung50100.0005.000.000
2Sâm tam thất70300.00021.000.000
3Ngải tiên50k200.00010.000.000
Tổng cộng36.000.000
Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu Việt Nam đồng

Điều 2: Chất lượng sản phẩm

1. Sản phẩm thảo được phải được thông qua kiểm tra chất lượng cơ sở kiểm nghiệm do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) chỉ định trước khi lưu hành

2. Sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng theo quy định của thông tư Số: 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

3. Quy trình xử lý và đóng gói bao bì sản phẩm

3.1. Đối với sản phẩm Trinh nữ hoàng cung và Ngải tiên: Phải được trải quy quy trình sấy khô hiện đại, đảm bảo sản phẩm có thể bảo quản trong thời gian dài.

Sau khi được sấy khô, sản phẩm sẽ được đóng gói vào bao bì ni lông có gắn tên logo của công ty A và thông tin chi tiết của sản phẩm, theo đó, các loại bao bì có thể gồm:

– Sản phẩm trinh nữ hoàng cung/ Ngải tiên 500g

– Sản phẩm trinh nữ hoàng cung/ Ngải tiên 1kg

3.2. Đối với sản phẩm Sâm tam thất

Sản phẩm được đóng hộp có găn tên logo của công ty ABC và thông tin chi tiết của sản phẩm với những bao bì gồm:

– Sâm tam thất hộp 200g

– Sâm tam thất hộp 500g

4. Thời hạn bảo quản

Bên A cam kết thời hạn bảo quản của các sản phẩm như sau:

– Trinh nữ hoàng cung: Trong vòng 06 tháng kể từ khi được xử lý sấy khô

– Sâm tam thất: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày được đóng gói bao bì

– Ngải tiên: Trong vòng 05 tháng kể từ khi được xử lý sấy khô.

Điều 3: Giấy tờ chứng minh sản phẩm

Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh sản phẩm cũng như chứng minh hoạt động của công ty trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực, các giấy tờ chứng minh bao gồm:

1. Giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp về dịch vụ kinh doanh thuốc, dược phẩm

2. Giấy phép kinh doanh thuốc, dược phẩm

2. Biên bản kiểm nghiệm chất lượng thuốc

3. Báo cáo về việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, dược phẩm của cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền

Điều 4: Thực hiện hợp đồng 

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng hai ngày

Ngày … tháng… năm đến ngày … tháng … năm

2. Địa điểm thực hiện hợp đồng: Tại kho hàng của bên B

Địa chỉ:…

3. Vận chuyển và tháo rỡ hàng hóa: Bên A đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa không bất kì tổn hại nào đến sản phẩm. Mọi tổn thất đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển sẽ do bên A chịu trách nhiệm.

Bên B có trách nhiệm tháo rỡ hàng hóa từ xe vận chuyển vào kho hàng của mình. Mọi tổn thất đến hàng hóa trong quá trình rỡ hàng từ xe vận chuyển sẽ do bên B chịu trách nhiệm.

4. Kiểm tra sản phẩm: Khi sản phẩm được vận chuyển tới kho hàng của bên B, bên B có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trước khi nhập kho.

– Trong trường hợp sản phẩm đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có nghĩa vụ nhập hàng hóa vào kho, đồng thời chuẩn bị các giấy tờ chứng minh sản phẩm đã được chuyển giao.

– Trong trường hợp sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo thỏa thuận của hai bên và theo luật định, bên B có quyền hoàn trả lại các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Khi đó, bên A có nghĩa vụ giao lại cho bên A số hàng đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả lại trong vòng 15 ngày kể từ khi hoàn trả. Nếu bên A không thể thực hiện được thì bên A có nghĩa vụ bồi thường cho B số tiền đúng với giá trị số sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mà bên B hoàn trả. 

7. Sau khi bên B đã kiểm tra và nhận hàng, nếu có sự phát hiện hư hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn về hàng hóa, hai bên sẽ tự thỏa thuận để có giải pháp giải quyết.

Điều 5: Thanh toán

1. Bên B thanh toán cho bên A theo hai đợt:

– Đợt 1: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A  ký kết hợp đồng vận chuyển với bên cho thuê vận chuyển với số tiền là 10.000.000 VNĐ

– Đợt 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên B rỡ hàng, nhập kho với số tiền là 26.000.000 VNĐ

2. Chi phí trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển sẽ được bên A thông báo cho bên B trong vòng 10 ngày kể từ khi xác định được phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển sẽ được bên B thanh toán cho bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên A thông báo về chi phí vận chuyển cho bên B.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng cách chuyển khoản:

– Số tài khoản:…

– Tên tài khoản:…

– Ngân hàng:….

– Chi nhánh:…

3. Bên B có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A trong vòng 03 ngày kể từ ngày bên B thanh toán

4. Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng minh đã nhận chuyển khoản trong vòng 03 ngày kể từ khi bên B cung cấp giấy tờ chứng minh đã chuyển khoản cho bên A.

Điều 6: Sự thay đổi trong hợp đồng

1. Mọi sự thay đổi về số lượng hàng, thời gian, địa điểm vận chuyển hàng hay bất kỳ sự thay đổi nào có liên quan đến điều kiện của sản phẩm đều phải được hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 ngày kể từ ngày vận chuyện hàng của đợt vận chuyển đầu tiên.

Nếu có sự thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ tự thỏa thuận để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

2. Mọi sự thay đổi về giá, phát sinh về giá trong thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được hai bên tự thỏa thuận một phụ lục về thay đổi giá  hoặc một hợp đồng mới trong thời hạn 15 ngày trong trường hợp có sự thay đổi về giá kể từ ngày hai bên biết về sự thay đổi này; hoặc trong thời hạn 03 ngày đối với trường hợp có sự phát sinh về giá kể từ ngày bên A vận chuyển sản phẩm vào đợt cuối cùng.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền lợi của bên A

– Được thanh toán theo quy định của hợp đồng

2. Nghĩa vụ của bên A

– Thực hiện sản xuất hiệu quả, đúng tiến độ, đúng quy trình theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật

– Thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình theo thoả thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

3. Quyền lợi của bên B

– Nhận sản phẩm theo đúng quy định của thỏa thuận để thực hiện hoạt động tiêu thụ.

4. Nghĩa vụ của bên B

– Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ thanh toán được quy định trong hợp đồng

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

1. Hai bên thỏa thuận phạt vi phạm đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng số tiền là 5.000.00 VNĐ

2. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, một trong hai bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bổi thường thiệt hại, theo đó, bên gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại mà hành vi vi phạm đó trực  tiếp gây hậu quả.

3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

4. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng

1.Hợp đồng thuê lao động giữa bên A và bên B sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

–  Hợp đồng đã được hoàn thành;

– Theo thỏa thuận của các bên;

– Một trong các bên chấm dứt sự tồn tại;

– Trong trường hợp bất khả kháng ( thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, quy định của Nhà nước…).

2. Trong trường hợp một trong hai bên có nhu cầu hủy bỏ hợp đồng này trước thời hạn với bất kỳ lý do gì, bên có nhu cầu hủy hợp đồng phải thông báo bằng văn bản ít nhất trước 90 kể từ ngày giao hàng bên B nhận sản phẩm.

3. Khi hợp đồng chấm dứt dưới bất kỳ lý do nào, bên A phải hoàn trả lại vốn, các công nghệ, kỹ thuật, máy móc thiết bị mà bên B cung cấp cho bên A.

4. Nếu một trong hai bên bị thiệt hại do hành vi hủy bỏ hợp đồng của bên kia thì có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1.Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 07 năm 2020.

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 11: Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng Khám sức khỏe định kỳ này được kí kết tại số 45 đường Huỳnh Thúc Kháng, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, vào ngày 22 tháng 07 năm 2020. 

2. Hợp đồng được lập  thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 07 năm 2020. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Bên A                                                      Bên B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com