Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe

Xếp hạng post

Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

  • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
  • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
  • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
  • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
  • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
  • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
  • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
  • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
  • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng bài trí cây cảnh cho quán cafe

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG BÀI TRÍ CÂY CẢNH

Số: 24/2020/HĐDV

Hôm nay, ngày ……tháng ……….năm ……….tại Công ty ……………, chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ: Quán Cafe …….. (Sau đây gọi tắt là bên A)

Đại diện:………………..

Chức vụ: ……………………

Địa chỉ:………………….

Điện thoại:………………… Fax:………………….

Mã số thuế:………………………..

Tài khoản:………………….

Tại Ngân hàng:………………..Chi nhánh:………………

BÊN NHẬN THUÊ: Công ty Cung cấp dịch vụ bài trí cây cảnh (Sau đây gọi tắt là bên B)

Đại diện: …………………..

Căn cứ đại diện:……………

Địa chỉ:…………………..

Tài khoản: …………………

Tại Ngân hàng: …………………….Chi nhánh:…………………

Sau khi bàn bạc,hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với điều khoản sau đây:

Điều 1: Phạm vi hợp đồng

Bên B sẽ thực hiện các công việc để bài trí cây cảnh cho quán Cafe……….có địa chỉ tại:……………………………….

Điều 2: Tiêu chuẩn dịch vụ

– Các loại cây cảnh bên B dùng vào việc bài trí sẽ do bên A yêu cầu, bao gồm: Cây kim tiền, cây thường xuân, cây lưỡi hổ.  Kiểu dáng cây và vật dụng trang trí đi kèm sẽ do bên B tư vấn và phải được bên A đồng ý thông qua.

– Cây cảnh bài trí phải đảm bảo tươi tốt, nguyên vẹn, không bị gãy rụng, phù hợp với không gian xung quanh. Các vật dụng để trồng và bài trí cây cảnh phải đảm bảo chất lượng như thoả thuận của hai bên.

– Việc bài trí phải  được hoàn thành trong vòng tối đa 03 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Điều 3: Mô tả công việc

– Bên B sẽ khảo sát thực tế vị trí bên A yêu cầu bài trí để lựa chọn thiết kế cho phù hợp. 

– Sau khi khảo sát nghiên cứu, bên B sẽ gửi bên A bản mô tả chi tiết cách bài trí, danh sách các loại cây cảnh sẽ sử dụng để bài trí, kinh phí dự tính cho dịch vụ. Đồng thời, bên B sẽ cung cấp cho bên A thông tin cụ thể chi tiết về từng loại cây như nguồn gốc, cách chăm sóc, giá cả từng loại.

–  Bên B sẽ thực hiện bài trí nếu có sự đồng ý từ phía bên A khi nhận được các giấy tờ tài liệu bên B gửi.

– Bên B sẽ vận chuyển cây cảnh tới địa chỉ bên A như đã nêu tại Điều 1 đúng thời gian đã thoả thuận. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo chất lượng để cây cảnh và vật dụng đi kèm không bị hư hại thất thoát.

– Bên B khi thực hiện bài trí phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới các vật dụng trong quán, không gây đổ vỡ, hư hỏng, mất đồ đạc, và phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hiện xong công việc.

– Bên B sau khi đã bài trí xong sẽ kiểm tra, đề xuất cho bên A biết khi cần bổ sung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,..

– Trong quá trình thực hiện, bên A có quyền yêu cầu bên B thay đổi bài trí cho phù hợp với không gian hoặc yêu cầu thay đổi nhân viên thực hiện dịch vụ, cũng như yêu cầu bên B bài trí thêm khi có nhu cầu .

Điều 4: Rủi ro

– Trường hợp bên B chuẩn bị điều kiện không tốt gây cản trở quá trình thực hiện dịch vụ của bên A dẫn đến thiệt hại xảy ra thì bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Trong trường hợp do việc bài trí không hợp lý dẫn đến hậu quả cây không được xanh tốt, nguyên vẹn, bên B có trách nhiệm khắc phục và thay thế cho bên A, chi phí do bên B chi trả.

Trường hợp cây không đạt yêu cầu do lỗi từ phía bên A thì bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Nếu quá 03 ngày việc bài trí chưa được hoàn thành do lỗi từ phía bên A thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 5: Đặt cọc

Bên B sẽ trả trước cho bên A 30% giá trị hợp đồng, thanh toán trong một lần theo hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi hoàn thành dịch vụ, bên A sẽ được nhận toàn bộ số tiền còn lại từ bên B theo hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 6: Thanh toán

– Bên B sẽ phải thanh toán cho bên A đầy đủ số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:……………….)

Chi phí trên đã bao gồm tiền cọc, chi phí khảo sát, thiết kế, cây cảnh, các vật dụng cần thiết cho việc bài trí, chăm sóc cây cảnh tại thời điểm trước và trong quá trình bài trí.

 – Các chi phí phát sinh thêm sau khi thực hiện dịch vụ sẽ do hai bên tự thoả thuận.

– Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 Bên B sẽ trả trực tiếp cho ông/bà:……………….

Số điện thoại:…………

Số chứng minh nhân dân:…………

Hoặc bên B sẽ chuyển khoản theo thông tin:

Số tài khoản: ……………

Tại Ngân hàng:………… Chi nhánh:……………

Và có biên lai xác nhận.

– Việc thanh toán của bên B sẽ được hoàn thành trong hai đợt, mỗi đợt thanh toán 01 lần như tại Điều 5. Thời hạn tối đa để hoàn thành việc thanh toán là  02 ngày kể từ ngày bên A thực hiện xong dịch vụ.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

7.1. Quyền lợi

– Được bên B thanh toán đầy đủ chi phí như đã nêu tại Điều 1 theo đúng thời hạn đã thoả thuận.

– Yêu cầu bên B tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc bài trí được thực hiện.

– Được yêu cầu bên B chi trả thêm chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện nếu như chi phí đó phát sinh do lỗi bên B.

7.2. Nghĩa vụ

– Tư vấn thiết kế bài trí cho phù hợp với không gian của quán.

– Cung cấp các loại cây cảnh  đúng yêu cầu của bên A, chất lượng cây tốt phục vụ cho việc bài trí.

– Hoàn thành bài trí đúng thời gian và địa điểm như đã thoả thuận.

– Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện và sạch sẽ gọn gàng sau quá trình thực hiện cho không gian của quán.

Điều 8: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

8.1. Quyền lợi

– Được bên A cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin về cây cảnh, quá trình chuẩn bị bài trí và thực hiện bài trí.

– Giám sát quá trình bài trí, yêu cầu bên A thay đổi hoặc bổ sung khi cần thiết.

8.2. Nghĩa vụ

– Tạo điều kiện thuận lợi để bên A thực hiện dịch vụ theo đúng thoả thuận.

– Thanh toán đầy đủ chi phí thực hiện cho bên A theo như đã thoả thuận.

– Trong trường hợp phát sinh thêm chi phí thực hiện bài trí do lỗi của bên B thì bên B phải chịu chi trả khoản chi phí đó.

Điều 9: Phạt vi phạm

9.1. Đối với bên thuê

– Nếu bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại  Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là…….tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

– Nếu bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận dịch vụ bài trí theo quy định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là ….tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

9.2. Đối với bên nhận thuê

– Nếu bên B thực hiện bài trí sai thiết kế mô tả ban đầu, sử dụng sai loại cây cảnh và vật dụng đã thoả thuận thì sẽ bị phạt số tiền là … % giá trị Hợp đồng này cho 01 ngày vi phạm.

– Nếu bên B thực hiện bài trí chậm trễ quá 03 ngày như đã thoả thuận thì sẽ bị phạt số tiền là … % giá trị Hợp đồng này cho 01 ngày chậm.

Điều 10: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra lỗi của bên nào thì bên đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng khi sự kiện hoặc hậu quả của sự kiện bất khả kháng chấm dứt.

Điều 11: Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

Điều 12: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên.

– Lý do khách quan không thể lường trước được ( như dịch bệnh, thiên tai, quy định của nhà nước ) dẫn tới việc không thể thực hiện được hợp đồng này.

Điều 13: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

Ký tên A                                                                       Ký tên B

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com