Đơn yêu cầu kiểm tra bể chứa nước chung cư, khu căn hộ

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA BỂ CHỨA NƯỚC

(V/v: Kiểm tra bể chứa nước của chung cư, khu căn hộ,…)

  • Căn cứ Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp nước số…

Kính gửi: – Công ty cung cấp nước………

                   – Giám đốc công ty cung cấp nước……

Tên tôi là:……………………  Ngày sinh:……

Chứng minh nhân dân số:…… Nơi cấp:………    Ngày cấp:……

Địa chỉ thường trú:………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………….

Số điện thoại:…………

Là: chủ hộ/ người thay mặt chủ hộ    Địa chỉ:……………….

Tôi xin trình bày với Quý công ty về việc kiểm tra bể chứa nước của chung cư…/khu căn hộ …. (Nêu lý do, nguyên nhân yêu cầu kiểm tra bể chứa nước)

Căn cứ điểm… khoản… Điều… Hợp đồng cung cấp nước số… giữa… và…

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 56 Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng nước

1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

đ) Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

…”

Từ những căn cứ trên và trên cương vị chủ hộ/ người thay mặt chủ hộ, tôi nhận thấy mình có quyền thay mặt các thành viên trong chung cư/ khu căn hộ yêu cầu Quý công ty tổ chức thực hiện việc thay bể chứa nước của hộ. Do…(nêu vấn đề của bể chứa nước cần được kiểm tra).

Do đó, tôi làm đơn này đề nghị Quý công ty giải quyết vấn đề này sớm để việc tiêu thụ nước sạch của chung cư/ khu căn hộ được khắc phục cũng như để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng nước và Quý công ty.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com