Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng

CÔNG TY ………
—————
Số:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…  

BIÊN BẢN BÀN GIAO

(V/v bàn giao máy móc đưa vào sử dụng)

– Căn cứ Hợp đồng mua bán ……………….

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm: ……………….

Bên A: Bên bàn giao máy móc

– Ông/bà : ……………… Chức vụ:……………………

– Công ty:………………………………..

– Địa chỉ:……………………………….

– Số điện thoại:……………………………….

Bên B: Bên nhận máy móc

– Ông/bà: ………………… Chức vụ: …………………..

– Số căn cước công dân: …………………………………

– Địa chỉ thường trú:…………………………………….

– Số điện thoại liên hệ:………………………………

Hai bên cùng thống nhất bên A bàn giao số lượng máy móc cho bên B với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin các loại máy móc bàn giao

STTLoại máy mócTình trạngPhụ tùng đi kèmGiá trị
1    
2    
3    

2. Hình thức thanh toán

– Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

– Chủ tài khoản:……………

– Số tài khoản:……………

– Tại ngân hàng:……………

3. Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

– Bên B xác nhận bên A đã giao cho bên B đúng các loại máy móc và số lượng như trên.

– Biên bản lập xong vào hồi … giờ … cùng ngày và được các bên nhất trí thông qua.

Ký bàn giao máy móc cho bên B vào hồi ….. h ngày … tháng … năm …

Đại diện bên A  
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B  
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com